ДДС и цената на лекарствата


vd 01/12/2007

Ако се махне ДДС върху лекарствата, България ще има най-ниски цени в Европейския съюз, каза пред журналисти министърът на здравеопазването проф.Радослав Гайдарски, според когото най-доброто за българския пациент и за Министерството на здравеопазването е да се махне ДДС върху лекарствата или поне тази ставка да бъде намалена.

Има промяна в надценките на лекарствата за търговците на дребно и тя се приближава почти до максималната, обясни той. Има надценки, стигнали почти до допустимия таван от 24%. Фармацевтите искат максималните надценки, които бяха миналата година от 29%, добави той.

Законът е императивен и задължава държавата да определи тавана на цените и няма какво повече да се говори по този проблем, допълни той.

По думите му, фармацевтите искат огромни печалби, но няма начин това да стане, защото според методиката, по която работи страната ни, би следвало да имаме най-ниски цени на лекарствата в Европа. За съжаление, когато се сложи 20% ДДС се оказва, че България не е с най-ниски цени, а с доста по-високи цени от съседните държави, обясни министър Гайдарски.

По думите му, Министерството на здравеопазването не иска да затваря аптеки в резултат на намаляването на надценките за лекарства. Регулирането на цените е в полза на пациентите. В Европа, обясни министър Гайдарски, има държави с 25% ДДС върху лекарствата, с 20%, с 19%, а в някои от тях той стига до 8%, но това е политика на всяко правителство.

Многократно съм искал по-ниска ставка за ДДС на лекарствата в България, но това е политика на държавата и няма защо да се спекулира с ДДС и с Министерството на здравеопазването, каза още министър Гайдарски.

В малките и отдалечените места, ако има срив на аптеки, лекарите, обслужващи населеното място, могат да продават и лекарства, като надценките в този случай също са валидни и за тях, обясни той.

Novo Nordisk