Частните здравноосигурителни дружества


vd 01/12/2007

Премийните приходи на здравноосигурителните дружества достигат близо 21 млн. лв. към деветмесечието на годината, показва статистиката на Комисията за финансов надзор. За същия период изплатените обезщетения са 11.19 млн. лв. Извънболничната медицинска помощ и пакетите в графа “Други” дават най-голям дял от премийните приходи.

Общо 81% от тях идват от абонаментно обслужване, а от индивидуални договори – 10.8%. Едва 8% са премиите по договори със срок над една година.

При пакетите по абонаментно обслужване осигурените ползват услугите на здравно заведение, с което фондът има сключен договор. В този случай пациентът не заплаща нищо, а ако няма възможност да отиде до такова заведение, фондът възстановява разходите, които е направил в друго заведение.

В сравнение с деветмесечието на миналата година най-силен ръст като парични постъпления има при пакети за извънболнична помощ – над 4.7 милиона лева (63%) ръст. Толкова е увеличението и при услугата “Възстановяване на разходите”. които са се увеличили двойно само за три месеца, от края на юни до септември.

Плащанията по извънболнична помощ и пакети от типа “Други” са най-високи, като при всички плащанията по договори за абонаментно обслужване са в пъти по-високи от тези при индивидуалните. За цялото деветмесечие, и на тази, и на миналата година, няма никакви плащания по индивидуални договори за услуги, свързани с битови и други допълнителни условия.

По тези пакети, както и при стоматологичните услуги, при договори над година също няма никакви плащания. Общите плащания по договори за деветмесечието са на стойност 11.19 милиона лева, с 23% повече от същия период на миналата година. Понижили са се плащанията при болнична медицинска помощ, а тези по възстановяване на разходите остават на почти същото ниво.

Като цяло секторът на доброволните здравни услуги приключва с положителен финансов резултат за деветмесечието. Общо шест дружества са на загуба за периода, а осем излизат на печалба. Все още никакви премии не е събрал най-новият здравноосигурителен фонд “Токуда”, който получи лиценз през август.

Премиите на ЗОД “Всеотдайност”, свързан с Христо Ковачки, са на стойност 182 624 лв. Единствената компания, която намалява премийните си приходи, е “Дженерали Закрила” (бивша БЗК “Закрила”), но остава с най-голям пазарен дял – близо 43%. Със 190% са се увеличили постъпленията при ЗОАД “ДЗИ”, но най-силният ръст е при ЗОД “Планета” – с над десет пъти, до 538 582 лв.

Novo Nordisk