За кои деца и юноши са подходящи инсулиновите помпи?


vd 01/11/2007

В някои педиатрични диабетни центрове в Европа и Северна Америка над половината от младите хора с диабет тип 1 са на лечение с инсулинова помпа (постоянна подкожна инфузия на инсулин). Лечението с инсулинова помпа е тип базално-болусна терапия, която има за цел да наподоби нормалния модел на секреция на антидиабетен хормон, но без за целта да са необходими многократни всекидневни инжекции.

Използването на инсулинова помпа се свързва с намалена честотата на тежки хипогликемии, особено през нощта, както и с по-голяма гъвкавост във всекидневния хранителен режим. Това са основните предимства на този метод на интензифицирана терапия, който е подходящ за деца на всички възрасти, ако им бъдат осигурени необходимите за целта наблюдение и подкрепа.

Според издадените през тази година обединени международни указания за лечение с инсулинова помпа (1, 2), подходящи за нейното използване са случаите с:

* повтаряща се тежка хипогликемия

* големи отклонения в нивата на кръвната глюкоза, независимо от стойността на хемоглобин А1с

* лошо контролиран диабет (високо ниво на А1с)

* микроваскуларни усложнения и/или рискови фактори за макроваскуларни усложнения

* добър метаболитен контрол, но при инсулинов режим, който нарушава стила на живот.

Инсулиновата помпа може да бъде от полза също така при много малки деца (които имат неконтролируем апетит, капризен начин на хранене), при юноши с разстройства в хранителното поведение, при деца и юноши, при които се наблюдава рязко повишаване на нивата на кръвната глюкоза рано сутрин (феномен на зазоряването), при активно спортуващи.

За да се премине на терапия с инсулинова помпа, са необходими: мотивация, обучение и възможности за редовен самоконтрол.

Трудностите да се приеме диабетът, липсата на желание да се контролира заболяването, нарушаването на диетата, умишленото манипулиране на инсулиновата доза с цел да се постигне загуба на тегло, необузданото влечение към сладки храни и психосоциалните проблеми не могат да бъдат премахнати с използването на помпа.

Наблюденията при няколко хиляди деца в света, които използват инсулинови помпи, показват, че няма случаи на проблеми, причинени от техническа неизправност на апарчетата. Те са снабдени с алармена система, която сигнализира в случаи на повреда, изтощаване на батерията, запушване на катетъра, изпразване на резервоара с инсулин. Тази защита, заедно с наблюдението от страна на родителите, намалява вероятността детето да не получава достатъчно количество инсулин.

Тъй като помпата използва само бързодействащ инсулин, то опасността за възникването на диабетна кетоацидоза е по-голяма, ако доставката на антидиабетен хормон спре. Този риск може да бъде минимализиран с помощта на подходящо обучение, внимателно поставяне на канюлата, самонаблюдение на кръвната глюкоза и на кетоните в урината.

Младите хора с диабет и техните родители трябва да знаят какво точно трябва да правят ако установят повишени нива на кръвна глюкоза и кетони. Те трябва да владеят техниката за правилна подмяна на инфузионния сет (канюлата и катетъра на помпата) и за напълване на резервоара с инсулин. Необходимо е и специално обучение за определяне на правилната доза на инсулина в зависимост от приема на въглехидрати (за изчисляване на болусните дози се използват алгоритми).

Лечението с инсулинова помпа има чувствително по-висока цена, поради което не се покрива от равноосигурителните каси в редица страни, включително и в България.

Освен цената на самото апаратче, допълнителни средства са необходими за подмяна на инфузионния сет на всеки два до три дни, както и за допълнителни тест ленти за по-често измерване на кръвната глюкоза и на кетоните.

Ако младите хора с диабет и техните родители не са мотивирани да постигнат подобряване на диабетния контрол, то допълнителните разходи, свързани с използването на инсулинова помпа, са неоправдани.

За допълнителна информация:

1.Philip M., Battelino T., Rodriguez H. et al. for the consensus forum participants. Use of insulin pump therapy in the pediatric age-group. Consensus statement from the European Society for Paediatric Endocrinology, the Lawson Wilkins Pediatric Endocrine Society, and the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes, endorsed by the American Diabetes Association and the European Association for the Study of Diabetes. Diabetes Care 2007, 30:1653-62 http://care.diabetesjournals.org

2. Pediatric use of continuous subcutaneous insulin infusion therapy is appropriate.

www.medscape.com/view

Novo Nordisk