Смъртността сред жените с диабет в САЩ не намалява


vd 01/11/2007

Смъртността сред мъжете с диабет в САЩ е намаляла значително от средата на 70-те години до днес, докато при жените няма положителна промяна в тенденцията. Едно от възможните обяснения на авторите на проучването е, че жените получават по-лоши превантивни медицински грижи за сърдечносъдови заболявания от мъжете.

Диабетът е шестата водеща причина за смъртност в САЩ. Учените са проследили 27 000 души на възраст между 35 и 74 години за периода 1971-2000 година. Смъртността сред мъжете е намаляла от 42.6 души на 1000 за периода 1971-1986 на 24.4 на 1000 за периода 1988-2000. Най-важната причина за това е рязкото намаляване на смъртните случаи от сърдечносъдови заболявания.

Днес, мъжете с диабет имат 40% по-ниска смъртност отколкото преди 30 години, според публикация в списание Annals of Internal Medicine.

Смъртността при жените с диабет е била 18.4 на 1000 за периода 1971-86, намаляла е до 15.1 на 1000 през 1976-92 и отново се е увеличила до 25.9 на 1000 през годините 1988-2000. Това показва, че смъртните случаи при мъжете със захарна болест са били значително повече преди 30 години, което е позволило и регистрирането на такова голямо намаление.

За хора без диабет смъртността за периода 1971-86 е била 14.4 на 1000 и е достигнала 9.5 на 1000 през 1988-2000 години.

Резултатите от друго проучване – на Американската сърдечна асоциация, показаха, че хората с диабет тип 2 имат два пъти по-висок риск за инсулт в сравнение с недиабетиците.

Novo Nordisk