Сбогом на инхалаторния инсулин Exubera


vd 01/11/2007

Фирма Pfizer обяви в началото на октомври като „гръм от ясно небе”, че преустановява продажбите на Exubera поради финансови причини.

През януари 2006 Exubera се превърна в първия инхалаторен инсулин, който получи разрешение за употреба. Системата представлява инхалатор, който доставя бързодействащ инсулин. Чрез вдишване, прахообразното вещество достига до белите дробове и оттам постъпва в кръвообращението. До момента това бе единствената алтернатива на инжекционните форми на инсулина (виж снимките).

„Въпреки нашите усилия, Exubera не успя да се наложи сред пациентите и лекарите. Поради това заключихме, че не е необходимо повече да инвестираме в този продукт“, заяви Джеф Киндлър, президент на Пфайзер.

През следващите три месеца пациентите, които са получавали до момента Exubera, ще бъдат прехвърлени на други инсулини, като фирмата обеща съдействие в тази насока.

До момента създаването и маркетирането на инхалаторния инсулин Exubera е струвало на фирмата $2.8 милиарда, а през тази година се очаква да донесе приходи от най-много $12 милиона. Според анализаторите на Дойче Банк, това съотношение е неприемливо като финансова перспектива.

Pfizer обяви, че се отказва да развива по-нататък инсулини за инхалаторна доставка.

Exubera бе разработена в партньорство с фирма Nektar Therapeutics. Пфайзер заяви също така, че връща световните права за продукта на Нектар. Фирма Нектар протестира, че е научила за всичко това от медиите.

След появата на инхалаторния инсулин, много инвеститори смятаха, че той ще се превърне в „кокошката със златни яйца”, която ще носи милиарди долари на година, тъй като хората с диабет ще предпочитат този инсулин пред традиционните инжекционни препарати.

В същност, Exubera се оказа, поне засега, напразна надежда за големи печалби. От продажбата на този инсулин се оттегли най-голямата фармацевтична компания в света.

Проблем на инхалаторния инсулин е, че той не може да се използва от пушачи, както и от хора с астма или хронично белодробно заболяване. При пушачи неговият ефект се увеличава, докато при случаите с астма и хронично белодробно заболяване – абсорбцията му намалява.

Дългосрочният профил на безопасност на Exubera по отношение на белодробната функция също не бе ясно установен.

Белите дробове имат площ около 100-140 м2 (това е размерът на един тенис корт). Инсулинът, доставен до тях чрез вдишване, може да се абсорбира от цялата тази площ. Много тънката бариера между алвеолите (крайните разклонения на дихателните пътища) и кръвоносните капиляри позволява бързо постъпване на инсулина в кръвта, поради което началото на неговото действие е сходно на това на бързодействащ инсулинов аналог, инжектиран подкожно.

Две други инхалаторни системи за доставка на инсулин се намират в напреднал етап на клинично развитие. Фирмите Novo Nordisk и Aradigm разработват течна формула на инсулина, който се инхалира под формата на аерозол, а Eli Lilly и Alkermes – система за вдишване на инсулин на прах. Нито една от тези фирми не е обявила, че спира по-нататъшното развитие на тези инсулини.

Novo Nordisk