Костите участват в контрола на теглото и обмяната


vd 01/11/2007

Произвеждан от костите протеин може да помага за контрола на кръвната глюкоза и да подобрява глюкозния толеранс, показаха изненадващо резултатите от проучване при лабораторни мишки, публикувани през август в списание Cell.

Веществото се произвежда от костните клетки остеобласти и е известно с името остеокалцин.

Това са първите данни, които показват, че костите са ендокринен орган, който участва активно в контрола на обмяната и теглото.

Според откривателите на неизвестните до момента обменни процеси, остеокалцин играе ключова роля за регулирането на нивото на кръвната глюкоза и в отлагането на мастна тъкан.

Остеокалцин стимулира както секрецията на инсулин, така и чувствителността на тъканите към действието на антидиабетния хормон. Освен това, той повишава броя на инсулин-произвеждащите клетки в панкреаса и намалява складирането на мазнини.

Увеличаването на активността на този хормон е било свързано с намалена честота на диабет тип 2 при затлъстели мишки.

Връзката на остеокалцин със затлъстяването, инсулиновата резистентност и диабет тип 2 ще бъде изследвана тепърва, но изглежда, че повишаването на нивата на този хормон може да намери място в профилактиката и лечението на тези обменни нарушения.

Обект на бъдещи изследвания ще бъдат хора с ниски нива на остеокалцин – вероятно ще се окаже, че тази група е по-застрашена от появата на диабет тип 2.

Novo Nordisk