Алфа-липоевата киселина е ефективна за лечение на диабетната невропатия


vd 01/11/2007

Алфа-липоевата киселина, която е по-мощен антиоксидант от витамините Е и С, може да се прилага за лечение на периферна диабетна невропатия, тъй като намалява увреждането на нервите от високата кръвна глюкоза при хората със захарна болест.

Подобно на витамин Е, алфа-липоевата киселина (АЛА) е мастноразтворима, а подобно на витамин С – тя е водноразтворима, поради което може да обезврежда свободните кислородни радикали както в нервните клетки, така и в междуклетъчните пространства. Поради това, АЛА осигурява двойна антиоксидантна защита.

Това витамино-подобно вещество подобрява и метаболизма на кръвната глюкоза при сладките хора – увеличава транспорта на глюкозата в клетките (усилва инсулиновото действие) и намалява гликирането на протеините (свързването на глюкозата с протеините, което води до нарушаване на техните функции и до образуването на вредни крайни продукти).

Благоприятното действие на АЛА е известно от 30 години насам, като ефективността й за лечение на периферна диабетна невропатия е потвърдена в редица рандомизирани двойнослепи, плацебо-контролирани проучвания.

АЛА подобрява регенерацията на нервните влакна, като ги защитава от оксидативно увреждане и възпаление (повишава нивата на ензима глутатион, който от своя страна е също мощен антиоксидант). Това води до подобряване на тяхната функция и до намаляване на невропатните симптоми като болка при допир, мравучкане, изтръпване.

Диабетната невропатия (увреждане на нервите) е едно от най-честите последици на високата кръвна глюкоза, което засяга около 50% от хората със захарна болест.

Алфа-липоевата киселина е единственото средство, което до момента има доказана ефективност за лечение на това хронично диабетно усложнение.

За допълнителна информация:

www.ecopharm.bg/files/products/21_bg_Dr_Tankova.pdf

Novo Nordisk