Разходите за диабетни лекарства в САЩ ще се увеличат с 68% до 2009 година


vd 01/08/2007

Разрастващата се диабетна епидемия и по-агресивните подходи за контрол на заболяването, които налагат по-сложни терапевтични схеми и комбинирано прилагане на лекарства, ще доведат до увеличаване с 68% на разходите за антидиабетни средства в САЩ до 2009 година, според анализ на Medco Health Solutions, публикуван през май.

Разходите за глюкозопонижаващи лекарства в САЩ са на второ място след разходите за холестерол-понижаващи медикаменти. Но, повечето хора с диабет получават и двата вида терапевтични средства за едновременен контрол на хипергликемията и дислипидемията…

Очаква се все повече хора да бъдат диагностицирани с диабет, поради застаряващото население и бързото нарастване на броя на хората с наднормено тегло и на затлъстелите, което ще направи лечението на заболяването най-скъпото в САЩ.

Разходите за лекарства на хората със захарна болест в САЩ са се увеличили с 14.5% от 2005 (когато са били около $10 милиарда) до 2006 година. Използването на глюкозопонижаващи медикаменти е нарастнало с 5.1%.

Прогнозите са, че пациентите с диабет ще използват все по-често комбинирана терапия от няколко лекарства, за да постигнат препоръчваните нива на кръвната глюкоза. Нови медикаменти като Januvia на Merck, Byetta на Eli Lilly и Amylin Pharmaceuticals, както и препарати на Novartis и Novo Nordisk, които очакват да получат одобрение, също ще допринесат за допълнителните разходи.

Използването на евтини генерични медикаменти ще намали донякъде темповете на нарастване на разходите, но въпреки това се очаква допълнителен ръст с 68% до 2009 година.

Всъщност, големият проблем в САЩ (който е валиден и за България) не е само в използването на по-скъпи нови антидиабетни лекарства или на двойни и дори на тройни комбинации, а в огромното увеличение на разходите за лечение на усложненията на захарната болест, когато тя не е лекувана навреме или когато не е контролирана правилно.

Спестяването от медикаменти, които биха забавили появата на усложненията, е гаранция за драматично увеличаване на разходите за лечението им по-късно!

Novo Nordisk