Какви са предимствата на бързите инсулинови аналози пред бързодействащите човешки инсулини?


vd 01/08/2007

Бързите инсулинови аналози се произвеждат чрез промяна на определено място в инсулиновата молекула, която позволява по-бърза абсорбция на инсулина от подкожието (по-бързо постъпване в кръвта). В резултат на това се постига по-бързо начало на действие, по-бърз максимален ефект и по-кратка продължителност на действие.

Абсорбцията на бързия инсулинов аналог не зависи от мястото на неговото инжектиране за разлика от бързодействащия инсулин, който се абсорбира най-бързо при инжектиране в областта на корема (особено в зоната над пъпа), по-бавно – от областта на бедрата и най-бавно от областта на седалището.

Бързите инсулинови аналози могат да се въвеждат непосредствено преди хранене, за разлика от бързодействащите инсулини, които трябва да се поставят 30 минути преди това. Началото на действие на бързодействащите инсулини е по-бавно и поради това е необходимо да се изчака половин час, за да може максималният им ефект да съвпадне с повишаването на кръвната глюкоза след нахранване.

Поради по-кратката продължителност на действие, при използването на бързи инсулинови аналози отпада необходимостта от междинни закуски (закуски между трите основни хранения).

Бързите инсулинови аналози постигат по-добър контрол на кръвната глюкоза след нахранване при по-малък риск за хипогликемии в периодите между храненията или преди следващото хранене.

Novo Nordisk