Още три милиарда нужни на здравеопазването всяка година


vd 01/07/2007

За да се стабилизира, здравната система се нуждае от три милиарда лева годишно, а за да подобри минимално качеството – от още повече, показаха резултатите от изследване на здравната реформа в България на институт „Отворено общество“. Разчетите са правени по цени през 2005-2006 година.

Сега системата се финансира с по около 2.2-2.9 милиарда лева. Малко над половината идват от бюджета и здравната каса, останалото са лични плащания на домакинствата, сочи изследването. Затова авторите му предлагат официално да се въведе доплащане на здравните услуги, а потребителската такса да се отмени.

Същевременно според експертите на „Отворено общество“ е погрешно да бъде вдигана личната здравна вноска. Около 1.1 милиона души продължават да не я плащат, въпреки че са задължени по закон, и това е един от проблемите при финансирането на системата.

Съществува и друга неравнопоставеност между пациентите – около 2.6 млн. работещи плащат средно 24 лв. месечно и получават същата услуга, каквато и четирите милиона осигурявани от държавата с под 2 лв. на месец.

Да се засили контролът върху финансирането на системата и отчетността, призоват авторите на доклада. Според анкети с пациенти, около 40% не посещават личния си лекар, докато джипитата отчитат 100% програмите си за профилактика.

Друга идея е броят на съсловните организации да се увеличи, но те да не участват в преговорите за националния рамков договор (НРД). Причината е, че лекарският и зъболекарският съюз са сдружения на конкретни хора и техните интереси невинаги съвпадат с интересите на лечебните заведения, които са юридически лица.

На идеята за множество съсловни организации се противопостави председателят на парламентарната комисия по здравеопазване Борислав Китов. Според него щом държавата делегира функции на обществена структура, тя трябва да е само една, за да не се размива отговорността.

Авторите на разработката, които са експерти по здравен мениджмънт, предлагат освен това НРД да не се сключва всяка година и да не определя цени, а само методиката на ценообразуването. Пример за несъвършенството на сегашната система за финансиране: при която за една и съща диагноза касата покрива на Александровска болница 0.9% от разходите, а на болница в Стара Загора – 225%.

Novo Nordisk