Нови указания за контрол на диабета в Европа01/07/2007
Европейското дружество по кардиология и Европейскатата асоциация за изследване на диабета издадоха съвместни указания за контрол на заболяването и на свързаните с него сърдечносъдови заболявания. Интервенциите включват още: - задължителен отказ от тютюнопушене - контрол на теглото (индекс на телесна маса <25 кг/м2) - при наднормено тегло – намаляване с 10% - обиколка на талията – под 94 см (мъже) и под 80 см (жени) Повишеното ниво на гликирания хемоглобин (хемоглобин А1с, HbA1c или просто A1c) над 7% се свързва с увеличен риск за развитието на усложнения на малките съдове (микроваскуларни усложнения)