Нови указания за контрол на диабета в Европа


vd 01/07/2007

Европейското дружество по кардиология и Европейскатата асоциация за изследване на диабета издадоха съвместни указания за контрол на заболяването и на свързаните с него сърдечносъдови заболявания.

Интервенциите включват още:

– задължителен отказ от тютюнопушене

– контрол на теглото (индекс на телесна маса <25 кг/м2)

– при наднормено тегло – намаляване с 10%

– обиколка на талията – под 94 см (мъже) и под 80 см (жени)

Повишеното ниво на гликирания хемоглобин (хемоглобин А1с, HbA1c или просто A1c) над 7% се свързва с увеличен риск за развитието на усложнения на малките съдове (микроваскуларни усложнения)

Novo Nordisk