Неинвазивно устройство е точно средство за диагностициране на диабет тип 201/07/2007
Уредче, което измерва флуоресценцията на крайните продукти на напредналото гликиране в кожата е по-точен метод за откриване на диабета отколкото е измерването на кръвната глюкоза на гладно или на гликирания хемоглобин A1c (A1c), показаха резултатите от проучване, публикувани през май в списание Diabetes Care. Крайните продукти на напредналото гликиране се образуват от свързването на глюкозата с белтъците и поради това повишеното им натрупване в кожата е биомаркер за захарна болест. Хората без диабет имат съответно по-ниско ниво на подобни продукти. Спектроскопското измерване на крайните продукти на напредналото гликиране в кожата е възможно благодарение на тяхната флуоресценция, като резултатът се отчита веднага. В проучването са участвали 351 души, от които при 84 (23.9%) е била установена диабетна хипергликемия (плазмена глюкоза 11.1 mmol/l) с помощта на обременяване с глюкоза през устата, което до момента се смята за най-точен диагностичен метод („златен стандарт“). В сравнение с измерването на кръвната глюкоза на гладно или на А1с, спектроскопското изследване е демострирало значимо по-добра чувствителност за откриване на диабета (74.7% спрямо съответно 58% и 63.8% при другите два метода). Подобен резултат показва, че с помощта на новото изследване могат да бъдат диагностицирани много повече пациенти с преддиабет и диабет, отколкото с измерването на кръвната глюкоза на гладно или на А1с, смятат авторите на проучването. Кожните крайни продукти на напредналото гликиране представляват увреждане, причинено от хипергликемията. Повишеното им натрупване се свързва с увеличен риск за развитието на специфичните за диабета хронични усложнения като ретинопатия и нефропатия. Смята се също така, че те са причина за по-бързо стареене на кожата.