Болниците работят на червено


vd 01/07/2007

Около пет милиона лева не месец е преразходът за болнична помощ, според директора на Националната здравноосигурителна каса д-р Румяна Тодорова. Средномесечният разход за болнична помощ от бюджета на НЗОК е близо 70 милиона лева. Ако тази тенденция продължи, в края на тази година в бюджета на касата ще има 65 милиона лева дефицит.

Една от основните причини за преразхода е че има немалко лекари, които работят в спешните отделения в съответните болници. Тези лекари имат финансов интерес някои от пациентите, които преминават през спешните отделения, да бъдат хоспитализирани в същата болница, тъй като касата плаща по клинични пътеки за престоя им в болницата.

В големите болници в Пловдив и Варна броят на хоспитализираните пациенти в сравнение с миналата година средномесечно е нараснал с 2000 души. Другият проблем е, че голяма част от пациентите „пропускат“ да потърсят помощ от личния си лекар, а отиват направо в спешните отделения.

Контролните органи на НЗОК извършват проверки в лечебните заведения и е констатирано, че 25% от проверените клинични пътеки са нарушени, уточни д-р Тодорова. По думите й ситуацията с преразхода в малките болници е овладяна, но в големите лечебни заведения това е трудно заради липсата на информация за пациентите, преминали през спешните им отделения.

Преразход на средствата има и в специализираната извънболнична медицинска помощ, според д-р Тодорова. Ако тази система работи нормално и облекчава болничната помощ, то тогава не би трябвало да има преразход в болничната помощ.

НЗОК ще проверява дейността на лекарите, които работят по два договора – как и кога преглеждат пациенти. Има случаи, в които лекари работят на три места. Законът не регламентира на колко места могат да работят лекарите.

Novo Nordisk