Затлъстяването в България и в Европа


vd 01/05/2007

Всеки втори българин (57%) е с наднормено тегло, а 33% са със затлъстяване. Затлъстели са и 10% от децата в България, според д-р Светлозара Илиева от Асоциацията за изучаване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания.

За общоевропейския проект DIOGenes – програма за идентифициране, изучаване и прилагане в хранителната промишленост на различни диетични режими, които ще подпомогнат борбата с пандемията на нашето време – наднорменото тегло и затлъстяването.

В края на април в НДК, в рамките на изложението „Алея на здравето“, се предлагаха безплатни консултации със специалисти и измерване на параметри, засягащи наднорменото тегло – индекс на телесна маса, мастна телесна маса, активна телесна маса и др. Тази дейност е част от общоевропейския проект DIOGenes – програма за идентифициране, изучаване и прилагане в хранителната промишленост на различни диетични режими, които ще подпомогнат борбата с пандемията на нашето време – наднорменото тегло и затлъстяването, заяви д-р Илиева.

Петгодишният проект е подкрепен от Европейския съюз с 14.5 милиона евро. В България в него участват 106 семейства, в които единият родител и едното дете страдат от затлъстяване. Изследователите търсят връзка в генетичното предразположение към затлъстяването, като изследват генетичен материал, взет от участниците в проекта.

През първите осем месеца от началото на проекта участниците консумират нискокалорична храна, като очакването е теглото им да се намали с до 8%. През следващите шест месеца те ще са на препоръчителна диета, а през останалите шест – ще се хранят на свободен режим.

Здравните разходи, свързани с преодоляването на проблема със свръхтеглото в Европейския съюз, вече са между 70 и 130 милиарда евро. Проектът DIOGenes е включен в Шестата рамкова програма на Европейската комисия. В него участват специалисти в храненето и обезитологията от Дания, Холандия, Германия, Испания, Англия, Гърция, Чехия и България. Координатор на проекта за България е болница „Цар Борис Трети“.

Проектът трябва да завърши в края на 2009 година. Неговата цел е чрез научните центрове, които работят в областта на метаболизма и здравето, да се проучи влиянието на хранителните режими върху 350 български семейства.

На базата на изследванията ще се идентифицират геномни предиктори на успешно намаляване на телесното тегло и ще се разработят – с помощта на хранителни компании и предприятия – нови храни с добър вкус, които помагат да се намали приемът на храна чрез предизвикването на сигнали за ситост. Ще се създадат и нови правила, съвети и хранителни режими, които могат да се прилагат в здравната практика, за да се поддържа здравословно телесно тегло.

За допълнителна информация:

www.diogenes-eu.org/WeightLossStudy/Default.htm

Novo Nordisk