Различни цени за лечение в големи и малки болници


vd 01/05/2007

Лечението на едни и същи болести в големите и малките болници да се плаща по различни цени от здравната каса, предложиха директори на лечебни заведения по време на среща с ръководството на НЗОК.

Те настояват това да става по формула, която да съдържа основна цена за лечение на дадено заболяване и към нея да се добавят различни коефициенти. Мотивът им е, че в университетските болници се изразходват много повече средства за лечението на едно заболяване, отколкото в общинските.

Директорите искат здравната каса да плаща на лечебните заведения диференцирано – според тежестта на случая, качеството на лечението, опита на лекарите и апаратурата, с която болницата разполага.

Според тях, в малките болници често пациентите не се лекуват качествено, след което се препращат в университетските клиники. Според директора на пловдивската университетска болница д-р Илия Баташки, в неговата болница има 78 хабилитирани лица, а извън нея в целия регион – само едно.

Според шефа на столичната „Св. Анна“ д-р Димитър Димитров, най-малките болници в страната трябва да се пререгистрират и да се заемат с долекуването на пациентите. Работодателите в здравеопазването поискаха да бъде създадена клинична пътека за долекуване, защото сега пациенти с инсулт се изписват след 12 дни, като за всички е ясно, че те не са се възстановили.

Директорът на НЗОК д-р Румяна Тодорова съобщи, че през март болниците са отчели свършена работа за 80 милиона лева, а на месец те трябва да харчат най-много 64 милиона.

Специалностите с превишение над 110% на преминалите болни са гастроентерология със 127% превишение, пулмология със 126%, ревматология със 117, неонатология – със 116%. Шефът на управителния съвет на касата д-р Емил Райнов припомни, че попълването на документи с невярно съдържание е измама, която се наказва в съда. Лекарите се съгласиха в случаите на драстични документни измами да се прекратяват договорите на здравните заведения с касата, но само след като всеки случай се проследи и се прецени.

Според проф. Генчо Начев, мениджър на болница „Св. Екатерина“, преразходът сега може да се дължи на факта, че много хора не са били обхванати от здравната система преди години. Той обясни, че откриването на нова сърдечна клиника в болница „Токуда“ ще увеличи броя на лекуваните пациенти, а оттам и средствата, които трябва да отдели касата.

Novo Nordisk