Нов закон за лекарствата


vd 01/05/2007

Новият Закон за лекарствата в хуманната медицина бе публикуван в Държавен вестник, като до една година ще влезе в сила и новият позитивен лекарствен списък, който ще бъде идентичен с реимбурсния (по който се плащат медикаментите от здравната каса, министерството и болниците).

От 2008 година влизат в сила новите правила, по които ще се плащат медикаментите от публичните фондове. Все още обаче не се знае дали касата и министерството ще запазят практиката да провеждат търгове и договаряне, или ще плащат за всички медикаменти от позитивния списък. Това ще се изясни, след като са готови необходимите 26 наредби към закона. Срокът за подготовката им е шест месеца.

Очакванията са в новия позитивен списък да влязат повече медикаменти на по-ниски цени, според д-р Емил Христов, директор на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ). Той прогнозира, че постепенно цените на медикаментите в България ще се изравнят с тези в ЕС.

Новият закон предвижда да бъде съкратен на 90 дни срокът, за който даден лекарствен продукт може да влезе в позитивния списък. По този начин ще се улесни достъпът на пациентите до съвременни медикаменти. Досега бяха необходими 2-3 години, заяви Христов.

Законът предвижда и нов ред за изготвяне на позитивния списък. Това ще става от специална комисия към Министерския съвет, в която ще има равен брой представители на здравното и социалното министерство, касата, Изпълнителната агенция по лекарствата и съсловните организации на лекарите и зъболекарите.

Решенията ще могат да се обжалват пред комисията по прозрачност, в която ще участват и пациентските организации. Досега позитивният списък влизаше в сила след решение на Министерския съвет. Всичко това ще направи по-прозрачен механизмът на ценообразуване на медикаментите, според зам. здравния министър Емил Райнов. Той покани фармацевтичната индустрия да участва при изготвянето на наредбите към закона.

Според представителите на чуждестранните производители на лекарства, новите правила може да доведат до стремеж за заменяне на по-скъпите медикаменти с по-евтини.

Изследване, проведено сред 400 лекари, показа, че 79% от медиците са изразили мнение, че лекарствата с различна молекулярна структура на активното вещество не са еднакво ефективни и следователно не би трябвало да са взаимозаменяеми.

Затова производителите не са съгласни да се въведе еднакво заплащане за различните медикаменти, които имат идентичен състав на активното вещество.

Според Росен Казаков, изпълнителен директор на Сдружението на фармацевтичните производители в България, в повечето държави в ЕС има такова заместване на лекарства.

Здравната каса, министерството и болниците са купили през миналата година лекарства за 514 милиона лева, според Деян Денев, изпълнителен директор на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (в тази сума е включен и 20% ДДС).

Това показва, че на глава от населението се падат средно на година по 35 евро за медикаменти, което поставя страната на последно място в Европа, според представителите на фармацевтичния бизнес.

Novo Nordisk