На стария континент млади хора ще развиват диабет тип 2


vd 01/05/2007

Днес в Европа, живеят над 50 милиона души със захарна болест, което означава средно 7.5% от населението на континента.

Предполага се, че 50% от хората с диабет не знаят, че имат това заболяване, което ги излага на повишен риск за развитието на скъпоструващи усложнения, свързани с лошия контрол на кръвната глюкоза.

Диабет тип 1 е най-честото хронично заболяване при децата в европейските страни, но увеличаването на наднорменото тегло и затлъстяването, особено сред подрастващите, ще доведе до увеличаване на младите хора с диабет тип 2, включително на жените с диабет в репродуктивна възраст.

За разлика от диабет тип 1, развитието на диабет тип 2 може да бъде предотвратено, като мерките за първична профилактика включват здравословна промяна в стила на живот с цел да се постигне загуба на теглото, увеличена физическа активност и намалена употреба на цигари.

Novo Nordisk