Инсулин от краве мляко?


vd 01/05/2007

Четири клонирани и генно модифицирани крави, млякото на които съдържа … човешки инсулин, бяха създадени през април в Аржентина.

Очаква се кравите, наречени Патагония 1, 2, 3 и 4, да започнат да „произвеждат“ човешкия хормон инсулин следващата година, според създателите им от биотехнологичната фирма Bio Sidus.

„Тези крави ще ни позволят да произвеждаме големи количества човешки инсулин на по-ниска цена (до 30% по-евтин),“ заяви директорът на Bio Sidus Marcelo Criscuolo

За да призведат фармацевтичен продукт от кравето мляко, учените вкарват съответния човешки ген в ембрионите, преди да ги имплантират в крава, която да ги износи и роди. В този случай те са използвали гена за инсулин.

Млякото, издоено от генно модифицираните крави, ще бъде пречистено и рафинирано, за да бъде извлечен инсулинът от него. Подобни технологии вече са използвани за производството на човешки протеини от крави и овце.

Според Bio Sidus, човешки инсулин от краве мляко може да се очаква на пазара до две години. Те твърдят, че само 25 инсулин-произвеждащи крави ще са достатъчни, за да задоволят инсулиновите нужди на 1.5 милиона души с диабет в Аржентина!

Първият източник на инсулин са били панкреасите на крави и прасета. Днес инсулинът се произвежда в лабораторни условия от генетично модифицирани бактерии.

Novo Nordisk