Диабетните усложнения увеличават драматично здравните разходи01/05/2007

Лошо контролираният диабет тип 2 струва на американската здравна система допълнителни 23 милиарда долара всяка година, като директни разходи за лечение на сърдечни, очни, бъбречни и други усложнения, свързани със захарната болест, според доклад наречен Състоянието на диабетните усложнения в Америка, публикуван през април.

Годишните здравни разходи за човек с диабет тип 2 са три пъти по-големи от тези за американец, който не е диагностициран със захарна болест.

Около 21 милиона американци живеят с диабета, като според учените, основни причини за увеличаването на случаите са затлъстяването и липсата на двигателна активност. Диабетът може да доведе до слепота, сърдечносъдови заболявания, хронична бъбречна недостатъчност и проблеми с краката, които могат да наложат ампутации.

Според авторите на доклада, диабетът продължава да бъде водеща причина за слепота в САЩ. Две-трети от диабетиците имат сърдечносъдово заболяване, смъртността сред тях е до четири пъти по-висока от тази при хора без диабет.

Разходите за лечение на диабетните усложнения са средно 10 000 долара на човек годишно, като 40% от американците с диабет имат доходи под 35 000 долара на година.

Лечението на диабет тип 2 в САЩ струва около 35 милиарда долара на година, а като се прибави и терапията на усложненията от болестта, сумата достига над 57 милиарда.

Докладът, който бе представен на годишната среща на Американската асоциация на клиничните ендокринолози, се базира на резултати от две мащабни проучвания, проведени в периода 1999-2004.

Според резултатите:

– един от всеки трима души с диабет има още един сериозен здравен проблем

– един от 10 има две сериозни усложнения

– един от 15 има три сериозни усложнения

– един от 13 има четири или повече сериозни усложнения

Заключението на учените е, че повечето от диабетните усложнения се дължат на неправилно управление на болестта.