За по-добър живот през 2007 година!


vd 01/03/2007

Диабетът е хронично състояние, което налага самоконтрол и лечение през целия живот на засегнатия от него човек.

Днес има по-добри помощни средства за контрол на кръвната глюкоза, разнообразие от инсулини (и автоматични устройства за неговата доставка), както и различни таблетки, които улесняват индивидуално управление на диабета и осигуряват по-добро качество на живот на хората с това заболяване.

Защо е важно да се лекува диабетът? По две причини:

– първо – по-добрият контрол на кръвната глюкоза намалява опасността от усложнения

– второ – по-добрият контрол премахва чувството за болест и депресията поради постоянна умора, намалена работоспособност, влошена концентрация на вниманието, раздразнителност…

Животът има тъмни и светли черти. Модерните технологии и изобщо постиженията в областта на науката диабетология направиха възможно сладките хора да живеят извън болничните стаи и да участват в управлението на собствената си съдба.

До 1921 година инсулинът не е бил изобщо открит, а днес той дори може да бъде доставян инхалаторно. Проверката на урината за глюкоза бе заменена от тестовете с глюкомери, които имат памет, стъклените спринцовки и дебелите игли от инсулиновите писалки и помпи…

Не игнорийте диабета, защото той си отмъщава за подобно нехайство. Не изпадайте и в примирение, самосъжаление, униние. Той е една от трудностите на живота, с която човек може да се справи, за да се наслади на останалите радости.

Novo Nordisk