Тютюнопушенето увеличава инсулиновата резистентност


vd 01/03/2007

Пушачите имат по-голяма вероятност да заболеят от диабет тпи 2, потвърдиха резултатите от национално проучване в САЩ. Неговите автори са сравнили разликата в честотата на заболяването за пет години при пушачи и непушачи.

Една четвърт от тютюнджиите са развили захарна болест за периода на проследяване в сравнение с 14% от тези, които никога не са пушили.

След изключване на влиянието на други рискови фактори, пушенето е останало значима причина за повишен риск за появата на диабет тип 2.

Според изследователите, причината за това е, че редовната употреба на цигари увеличава инсулиновата резистентност.

Хората с инсулинова резистентност имат нужда от повече инсулин за усвояване на едно и също количество глюкоза в сравнение с хората с нормална инсулинова чувствителност. Глюкозата е основният продукт от обмяната на въглехидратите. Тя постъпва в мускулните клетки, където се превръща в гориво (енергия).

Novo Nordisk