Слънчевият диск – символ на обединението и силата01/03/2007
Кампанията „Обединени за диабета“ (www.unitefordiabetes.org), довела през декември до приемане на резолюция на ООН по този въпрос, се води от Международната диабетна федерация (IDF www.idf.org). Като глобален символ на тази кампания бе избран един син кръг. Защо символът е толкова прост? За да може лесно да бъде възпроизведен и разпратен от всеки жител на планетата, който иска да покрепи кампанията. За да може да бъде нарисуван лесно от всяко дете с молив. За да може да бъде тиражиран без особени разходи в милиони копия и да бъде интегриран лесно във всяка национална и местна диабетна кампания. Гениалните неща са винаги прости... Защо символът е кръг? Защото кръгът е използван от човешката цивилизация откакто свят светува. Той изобразява слънчевия диск, живота, силата и здравето в различните култури. Кръгът е символ и на съединението. Съединението, което прави силата. Защо цветът на символа е син? Защото небето е синьо. Синият цвят е символ на небесния лазур, под който всички имаме равни права. Защото това е цветът и на знамето на Организацията на обединените нации. ООН е единствената глобална организация, която може да сигнализира правителствата на всички държави, членуващи в нея, да вземат мерки, за да спрат диабетната пандемия (глобална епидемия). Защо бе избрано мотото „Обединени за диабета“? За да обедини всички засегнати и съпричастни. Думата „срещу“ има негативно значение. По-добра е думата „за“ - позитивно отношение, сътрудничество, лобиране и обединение за промяна на бъдещето на диабета.