Писмо на диабетната общност в България


vd 01/03/2007

До Директора на НЗОК

Д-р Р. Тодорова

Уважаема д-р Тодорова,

Напомняме Ви, че на 3.10.2006 г. внесохме в деловодството на НЗОК писмо с вх. № 15-01-76/03.10.06, подписано от председателите на Форум „Диабет“, Българска асоциация „Диабет“, Българска Диабетна асоциация, Българска асоциация за лечение на диабетното стъпало, както и от повечето водещи български ендокринолози, в което настояваме за осигуряване на необходимите, за правилното провеждане на ИНТЕНЗИФИЦИРАНОТО ИНСУЛИНОЛЕЧЕНИЕ , средства за самоконтрол на ДИАБЕТА и премахване на възрастовата дискриминация за диабетноболните над 18 годишна възраст, лекувани по този начин!

За съжаление (след повече от два месеца!) все още нямаме отговор от НЗОК на това наше писмо, проблемът описан в което касае около 3000-4000 българи с лабилен диабет, които не могат да овладеят болестта си без правилен самоконтрол и да провеждат назначената им интензифицирана инсулинова терапия!

Това довежда при тях до редица диабетни увреждания, за които НЗОК трябва да отделя големи средства за болнично, оперативно, медикаментозно и друго лечение!

Настояваме проблемът да бъде решен още с подписването на НРД-2007 и да ни уведомите за това в законовия срок на посочения в предишното писмо адрес! Ако проблемът не бъде решен ефективно, ще се обърнем към компетентните правозащитни органи и съда заради нарушените ни конституционни права и прилаганата възрастова дискриминация!

С уважение

д-р А. Стоев

Председател на Форум „Диабет“ – София

В отговора на НЗОК от 22.12.2006 г. се казва, че:

– 21% от всички разходи за медикаменти на касата са за диабетни лекарства и средства за самоконтрол (53 милиона лева)

– Поради мълчаливия отказ на Българския лекарски съюз да продължи участието си в откритата процедура по договаряне на глюкометри и тест-лентички за тях, НЗОК е взела решение за прекратяване на процедурата

– Увеличаването на броя на безплатните лентички от 150 на 800 за хора с диабет на интензифицирано лечение (4000 души над 18-годишна възраст в България) ще увеличи разходите за диабетни консумативи на Касата с 27%, без това да включва и допълнителните разходи за заплащане на ДДС

– Единствената възможност за увеличаване на броя на безплатните тест-лентички за диабетиците на интензифицирано лечение е фирмите-производителки да намалят цените на лентичките

– Ако има финансова възможност през 2007 г., НЗОК ще направи всичко възможно да преразгледа въпроса за увеличаване на броя на безплатните тест-лентички, поне за най-нуждаещите се пациенти

Бел. ред. От Форум „Диабет“ са ни изпратили и копие от писмото им до Парламента, в които се описва проблемът на 19-годишно момиче, което в момента на навършване на 18-ата си година е спряло да получава 1100 безплатни лентички, а само 150… Липсата на възможност за самоконтрол на кръвната глюкоза неминуемо ще доведе до нарушаване на интензифицираното лечение, до влошаване на контрола на диабета, до усложнения…

Novo Nordisk