Мобилни телефони помагат за управлението на диабета


vd 01/03/2007

Резултати от важни за управлението на диабета изследвания, като HbA1c, ниво на кръвната глюкоза, кръвно налягане, тегло и други, се предават с помощта на Bluetooth технология (безжично) на мобилния телефон на пациента и след това до компютърен сървър, който изпраща, също до мобилния телефон, здравни съвети, свързани със захарната болест.

Това е най-новото приложение на мобилните и безжични технологии в помощ на хората с диабет, като цялата тази важна информация се изпраща и после съхранява и в компютъра на лекуващия лекар. Това позволява по-добър контрол на заболяването и проследяване на тенденции в развитието му, като в същото време подпомага обучението на пациентите.

Съобщение за новото технологично решение, наречено Confidant System (Система доверител) бе направено на срещата на Американската колегия по превантивна медицина през март в Маями, САЩ. В проучване, използвалите новата система, са постигнали по-ниски нива на кръвната глюкоза и по-добри познания за управлението на диабета.

Според изследователите, мобилните и безжични технологии „помагат на пациенти с хронични заболявания да са непрекъснато информирани за състоянието си, да имат връзка с лекуващия екип и да получават навременни и свързани с моментните им нужди съвети. В същото време лекарите могат да проследяват развитието на болестта и да следят за резултатите от промени в терапията“.

Novo Nordisk