Какво показва хемоглобин А1с?


vd 01/03/2007

Измерването на кръвната глюкоза с помощта на глюкомер или с визуална лентичка посочва стойността в момента на провеждането на теста.

За разлика от това, изследването на гликирания хемоглобин (HbA1c или А1с) отразява средното ниво на кръвната глюкоза, което е било поддържано през предишните два-три месеца.

6% = средна кръвна глюкоза 6.7 mmol/l

7% = средна кръвна глюкоза 8.3 mmol/l

8% = средна кръвна глюкоза 10 mmol/l

9% = средна кръвна глюкоза 11.7 mmol/l

Всяко увеличаване на А1с с 1% отговаря на по-високо средно ниво на кръвната глюкоза с около 1.7 mmmo/l.

Стойностите на А1с, които всеки диабетик трябва да поддържа, се определят от неговия лекуващ лекар, но за оптимално се смята ниво под 6.5% или най-много под 7%.

Измерването на А1с е стандарт за оценка на гликемичния контрол. Той трябва да се провежда четири пъти в годината (през три месеца). Това изследване не замества всекидневния самоконтрол на кръвната глюкоза.

Проверката на кръвната глюкоза и измерването на хемоглобин А1с се допълват. Първият тест дава представа за ситуацията в определен момент, докато вторият посочва какво е било положението през изминалите два-три месеца.

Ако кръвната глюкоза през последните 90 дни е била висока, то тогава повече хемоглобин се свърза с глюкоза (процесът се нарича глюкозилиране).

Обратно, ако кръвната глюкоза е била през повечето от това време ниска, то малка част от хемоглобина се свързва с глюкоза – стойностите ще са по-близки до тези при хората без диабет.

Хемоглобинът се намира в червените кръвни телца (еритроцитите). Те живеят средно около 90 дни, след което се рециклират. Поради това и провеждането на теста се извършва през интервал от 8-12 седмици, когато се измерва нивото на освободения от тях гликиран хемоглобин.

Около 50% от стойността на А1с се определя от средната гликемия, поддържана през последните 30 дни, 25% – от нивото през последните 60 дни и 25% – от нивото през последните 90 дни.

Важно е да знаете, че нормалните стойности на гликирания хемоглобин могат да варират от лаборатория до лаборатория, в зависимост от използваната методика за провеждане на изследването. Поради това трябва да искате „нормалните граници“ на съответната лаборатория.

Най-добре е периодичните измервания на А1с да се извършват в една и съща лаборатория през 90 дни.