Хипергликемията влошава паметта01/03/2007

Хипергликемията (стойности на кръвната глюкоза над 15 mmol/l) бе свързана със значимо влошаване на резултатите при решаването на тестове за изследване на паметта, както и с увеличаване на грешките при хора и с двата типа диабет.

Участниците с диабет тип 1 в това проучване са били на възраст над 37 години и с 20-годишна давност на заболяването, а тези с тип 2 – над 50 години и с диагностицирана преди 10 години захарна болест.

Възрастните диабетици, в сравнение с техните връстници, имат по-висок с 65% риск за развитие на болест на Алцхеймер (деменция), която се дължи на прогресивно увреждане на мозъка.

Деменцията зачестява с напредване на възрастта – среща се при един от 10 човека над 65 години и при почти половината от хората над 85 години.