Факти за диабетната епидемия


vd 01/03/2007

През декември, на пресконференция на Българска асоциация диабет и през февруари на среща на Българското дружество по ендокринология, бяха изнесени много факти за захарната болест.

Цената на диабета

Директни разходи

Хоспитализация

Лекарски възнаграждения

Хирургия

Лабораторни тестове

Снабдяване

Индиректни разходи

(загуба на работоспособност)

Болестност

Инвалидизация

Смъртност

Качество на живот

Цени на усложненията

Лазер-терапия – 950 на сеанс

Слепота – $1900 годишно

ХБН $46000 годишно

Ампутация – $31000 годишно

Ползи от лечението

Години живот

Години без усложнения

Качество на живот

Сравнение между конвенционална и интензифицирана терапия

(среден брой години без…)

Първото голямо усложнение – 15 години

Пролиферативна ретинопатия – 14 години

Крайна бъбречна недостатъчност и диализа – 6 години

Икономика и здраве

(бедност)

Недохранване

Лошо здравеопазване

Лошо обучение

Лоши условия на живот

Несъответствие между здравни потребности и ресурси (малък БВП и нисък процент от него за здравеопазване)

България 4.2% за 2007

Унгария 6.8%

Чехия 7.3%

Португалия – 7.7%

Гърция – 8.7%

Заплащането на лекарите не е обвързано с:

Професионална квалификация

Качеството на предоставяните от тях здравни услуги (съществува неудовлетвореност сред населението от организацията и качеството на медицинската помощ)

Най-често се посещава ОПЛ за

Кардиологични заболявания 67%

Ендокринни заболявания (диабет) 63%

Неврологични заболявания 26%

Посещения при специалист годишно

Кардиолог 1 450 000

Невролог 1 068 000

Ендокринолог 810 000

Като процент от работата, диспансеризациите и програмите са средно 25% за 2006 срещу 32% за 2004 година:

Ендокринолог 43.3%

Кардиолог 42.2%

Невролог 22%

Четирикратно увеличение на диабета за периода 1997-2007

(18.5% от населението на България има диабет или предиабет)

8.3% – диабет – 512 000 души

10.2% – предиабет – 635 000 души

40% от хората с диабет в България не са диагностицирани – 205 000 души

75% от диабетиците в България са лошо компенсирани

(следователно голяма част от населението страда от сърдечносъдовите усложнения на диабета без да знае за съществуването му и без предприемането на адекватни здравни грижи. Така сърдечносъдовият часовник започва да тиктака много години преди откриването на диабета)

Необходимо е да се инициира национална програма за ранна диагностика на диабета, най-вече сред рисковите групи, с цел превенция на сърдечносъдовите и други усложнения на заболяването и подобрение на здравния статус на населението в България

По света и у нас

1.На всеки 5 секунди един човек в света се разболява от диабет

2.На всеки 10 секунди един човек в света умира от диабет

3.Диабетът е причина за 3.8 милиона смъртни случая в света всяка година

4.В света хората с диабет са над 240 милиона. Всяка година още седем нови милиона развиват диабет, като през 2025 година се очаква диабетиците на планетата да са 380 милиона души

5.Диабетът поразява всички възрасти, но най-вече активните хора между 35 и 65 години

6.Диабетът е водещата причина за развитието на миокарден инфаркт, мозъчен инсулт, слепота, ампутация и хронична бъбречна недостатъчност

7. Здравните разходи за човек с диабет с развити усложнения са от два до четири пъти по-високи отколкото за диабетик с добър контрол на заболяването

8.Половината от хората с диабет не знаят, че вече са развили заболяването

9.Над 50% от случаите на диабет тип 2 (най-вече при възрастни) могат да бъдат предотвратени

10.В България разпространението на диабета придобива заплашителни размери – от 2% от населението през 1997 година до 8.3% през 2006

11.В България над 70% от диабетиците са с лош гликемичен контрол

12.През 2005 година в България 66% от смъртните случаи са поради сърдечносъдови заболявания, в резултат главно на диабетните съдови усложнения

13.Диабетът може да бъде контролиран с подходящи грижи, обучение и съвременна терапия

14.Диабетът е сериозен социално-икономически проблем, разрешаването на който трябва да е приоритет на всички правителства

Novo Nordisk