Домашното измерване на А1с е неточно при децата


vd 01/03/2007

Използването на монитора А1сNow на фирма Metrika за домашно тестване на нивото на гликирания хемоглобин не е достатъчно надеждно при деца с диабет тип 1, показаха резултатите от проучване, публикувани през януари в списание Diabetes Care.

Според водещия изследовател д-р Лари Фокс, на настоящия етап не може да се препоръча рутинната употреба на това апаратче при деца.

А1сNow дава резултат след осем минути, а анализаторът на гликирания хемоглобин DCA2000 на фирма Bayer – след шест. И при двата метода се взима кръв от върха на пръста. DCA2000 е предназначен да се използва в лекарски кабинети или болнични отделения, докато А1сNow се предлага за домашна употреба.

32% от измерванията с А1сNow са дали разлики в стойностите, които са били по-големи от 0.5%, в сравнение само 3% от изследвания с DCA2000.

Не е била установена разлика в точността на А1сNow в зависимост от това дали тестът е бил провеждан от родители или от здравни професионалсти. В проучването са участвали 32 деца с диабет тип 1.

Novo Nordisk