Враждебността и стресът повишават инсулиновата резистентност01/12/2006

Чувства като омраза, завист, неприязън и враждебно отношение към околните са хронични стресови състояния, които повишават инсулиновата резистентност, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Psychosomatic Medicine.

Хората с „труден характер“ имат повишени нива на норадреналин в урината, който е стресов хормон. Това са показали изследванията на 24-часови проби от урина на 643 мъже на средна възраст 60 години.

Степента на враждебност е било оценена с психологични тестове. Измерени са били показатели на обмяната като инсулинова резистентност, нива на кръвната захар два часа след обременяване с глюкоза и концентрации на инсулина в кръвта.

Враждебно настроените и заядливи хора са имали статистически значимо по-високи нива на норадреналин в кръвта, което е показател че те постоянно са подложени на вътрешно напражение и стрес.

Между степента на враждебност и инсулиновата резистентност е била установена силна положителна корелация.

Инсулиновата резистентност е състояние, при което действието на инсулина в мускулите, мастната тъкан и черния дроб намалява. Повишената инсулинова резистентност е рисков фактор за развитието на диабет тип 2.

Особено висока степен на инсулинова резистентност е била измерена при циниците. Този тип личност е саморазрушаваща се и поради това трябва да е обект на поведенческа терапия за намаляване на хроничния стрес и изграждането на положително мислене, е съветът на авторите.

Novo Nordisk