ВЕЧЕ 1.80 ЛВ. ЗА ЛИЧЕН ЛЕКАР


vd 01/12/2006

От 1 януари 2007 г. при личен лекар вече ще се плаща по 1.80 лв., вместо досегашните 1.60 лв. Вдигането на таксата е обвързано с повишението на минималната месечна работна заплата от същата дата, която става 180 лв.

Novo Nordisk