Тютюнопушенето е вредно за бъбреците на хората с диабет


vd 01/12/2006

Активните пушачи с диабет тип 2 имат два пъти по-висок риск за засягане на бъбреците в сравнение с тези, които нямат този вреден навик, показаха резултатите от проучване, публикувани през ноември в списание Diabetes Care.

До момента бе известно, че тютюнопушенето уврежда бъбречната функция на хората с диабет тип 1 и микроалбуминурия, но подобно нежелано действие на цигарите не бе доказано при случаите с диабет тип 2.

В проведеното от италиански изследователи проучване е била сравнена бъбречната функция на 158 пушачи и толкова непушачи с диабет тип 2 с помощта на измерване на скоростта на гломерулната филтрация.

Скоростта на гломерулна филтрация е показател за това колко бързо бъбречните кълбенца от малки съдове (гломерули) са способни да филтрират отпадните продукти от кръвта.

При пушачите е била установена 2.2 пъти по-голяма честотота на увредена бъбречна функция – 21% спрямо 12% при непушачите. Най-изразен отрицитален ефект на цигарите е бил наблюдаван в групата със скорошен диабет – четири пъти по-голяма честота на намалена скорост на гломерулна филтрация в сравнение с непушачите.

Тютюнопушенето е било свързано и с увеличено количество на свободни кислородни радикали, които имат вредно влияние върху тъканите в резултат на повишения оксидативен стрес.

Хората с диабет тип 2 трябва да бъдат съветвани да се откажат да пушат цигари, защото това е допълнителен рисков фактор за увреждане на ризлични тъкани, включително и на бъбреците, съветват авторите.

Novo Nordisk