ТЪРГОВЕТЕ ЗА ЛЕКАРСТВА И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ДА ИЗЛЯЗАТ НА СВЕТЛО


vd 01/12/2006

Скандалите, избухнали през последните седмици в здравеопазването, непрозрачната лекарствена политика на НЗОК и съмненията за корупция, които всеки ден се множат, ясно доказват изчерпаното доверие към този сектор. Затова е необходимо търговете за лекарства и обществените поръчки да излязат на светло, като информацията за тях се публикува открито. Това поискаха представители на различни граждански организации. На срещата присъства и Бриджит Чернота, ръководител на отдела за България в Главна дирекция „Разширяване“ в Европейската комисия.

Съмненията за корупционни механизми според организациите идват от това, че парите за медикаменти, които плаща касата, са се увеличили със 150 млн. лева в сравнение с 2001 година. В същото време реимбурсираните лекарства са намалели от 1423 на 925, като касата плаща значително по-малко за тях. През 2003 г. в сферата на публичните фондове за здравеопазване и най-вече в НЗОК се създадоха условия за преразход, заяви бившият министър на здравеопазването д-р Илко Семерджиев. Според него това се дължи на липсата на информационна система и на възможност за ефективен контрол. През същата година изненадващо в договарянето на лекарствата бяха включени Българският лекарски съюз и Съюзът на стоматолозите в България и това доведе до рязко покачване на разходите за медикаменти.

По време на състоялата се дискусия стана ясно, че в Европейската комисия са получени множество писма и жалби за нарушен достъп на български граждани до системата на здравеопазване. Бриджит Чернота ги систематизира в четири основни групи. Първата от тях е свързана с ниския бюджет за здравеопазване у нас. Получени са и множество оплаквания, свързани с интелектуалната собственост и авторското право на фармацевтичните продукти. Все още в България съществува проблем с имитации на фармацевтични продукти, които се продават незаконно на пазара, което е особено опасно и за фирмите, и за хората. Изключително опасна е и практиката лекарства да се продават от нелицевзирани аптеки или хора без нужната квалификация.

Държавата да фиксира цените на лекарствата, а право да отварят аптеки да имат само магистър-фармацевти – за това настояват фармацевти и заинтересовани граждани в подписка, която бе изпратена на президента и до Народното събрание. Подписката е тръгнала на 10 ноември и ще приключи в средата на декември, а до момента под тези искания са се подписали 39 818 души от десет региона на страната. Повод за нея е новият проектозакон за лекарствата, в който са заложени пределни, но не и фиксирани цени на лекарствените продукти. Проектът въвежда и правото всяко физическо и юридическо лице у нас да може да отваря аптека. Досега това бе разрешено само за магистър-фармацевти. 56% от страните членки и кандидатки за Евросъюза прилагат тъй наречения етичен модел за откриване на аптека, при който лиценз за осъществяване на такава дейност се дава само на магистър-фармацевт.

От Съюза на фармацевтите в България поискаха да се фиксират и надценките на лекарствата за търговия на едро и на дребно и да се включат в крайната цена. Иначе се създава несигурност и напрежение, а болните са неравнопоставени и често пътуват десетки километри, за да спестят няколко стотинки. Сега големите играчи на пазара, които често са интегрирани с дистрибутори и даже с производители, подбиват цените, увреждат конкуренцията и спират развитието на пазара. Въвеждането на фиксирани цени ще има социален ефект, защото ще даде сигурност на пациентите: ще стопира продажбите на фалшиви лекарства и ще ограничи възможностите за спекулации с цени и ДДС. Освен това ще се улесни планирането и контролът на бюджета на НЗОК за лекарства.

Novo Nordisk