Твърде дебели за рентген и скенер…


vd 01/11/2006

Все повече затлъстели американци не получават пълноценна медицинска помощ, защото са или твърде дебели, за да влезнат в скенерите (за магнитно резонансно изобразяване – МРИ), или са с толкова много тлъстини, че рентгеновите и ултразвуковите лъчи не могат да проникнат навътре в тялото им.

Над 64% от хората в САЩ са с наднормено тегло или със затлъстяване. Според учените, при тях е по-трудно да се диагностицират раковите тумори, апендисит, който трябва да бъде опериран, други възпалителни процеси с тялото.

Изследователите са проучили медицинските архиви за 14-годишен период с разчитания на стандартни рентгенови снимки, комтютърни томографии, МРИ и позитронни емисионни томографии (ПЕТ), търсещи тези, които са включвали описанието на радиолозите: „Изображението е неясно поради телесната структура“.

Резултатите са показали, че случаите, когато разчитането на образите е било невъзможно поради дебелината на пациента, са се удвоили за последните 15 години.

Ултразвуковото изследване (ехография, сонография) е най-затруднено от тлъстините на болните. Според докторите, качеството на изображението на екраните им при дебели пациенти е същото като „телевизор, който няма образ, а показва бели и черни черти или който показва снежинки“.

МРИ може да покаже добър образ, но само при условие, че изследваният може да се вмести в апарата. Производителите на скенери вече започнаха да предлагат машини с по-големи отвори (размер XXL), но подобна допълнителна инвестиция от милиони долари не е по силите на всяко здравно заведение.

Една от основните проблемни групи са пациентите, при които е проведено хирургично лечение на болестно затлъстяване (стомашен байпас). Хирурзите не са склонни отново да оперират само, за да видят причините за коремна болка, температура, инфекция. Обикновено ревизията на корема се прави с помощта на образна диагностика (МРИ или компютърна томография)…

Според лекарите, „няма нищо по-стряскащо за един дебел пациент от обяснението, че не можем да му помогнем, защото не можем да го прегледаме, защото няма как да го поставим вътре в скенера ни“…

Novo Nordisk