ЩЕ СЪДИМ ЗДРАВНАТА КАСА ЗА ВЪЗРАСТОВА ДИСКРИМИНАЦИЯ


vd 01/11/2006

Здравеопазването отдавна се превърна в Ахилесовата пета на страната – отделяните от управляващите пари за здраве обричат системата на хронично недофинансиране. Накрая всички са недоволни – тези, които отпускат бюджета, тези, които ръководят здравеопазването, лекарите и най-вече пациентите, върху чиито гръб се трупат всички недомислици и неблагополучия.

Особено потърпевши са хората с хронични заболявания. Като тези с диабет, които чрез редовния самоконтрол се предпазват и от животозастрашаващите тежки усложнения на болестта.

Затова и не престават да настояват от години проблемът със заплащането на контрола на нивото на кръвната глюкоза да бъде решен. Сега това е най-добре да стане още с подписването на Националния рамков договор за 2007 година.

Във връзка с това е и писмото от името на столичната организация на диабетиците Форум „Диабет“, на Българската асоциация „Диабет“, Българската диабетна асоциация и Българската асоциация за лечение на диабетното стъпало, подписано от техните председатели Адриан Стоев, Димитър Богданов, доц. д-р Ивона Даскалова и д-р Румен Богданов до директора на НЗОКр д-р Р. Тодорова, до председателя на Комисията по здравеопазване към Народното събрание доц. Б. Китов и до министъра на здравеопазването проф. Р. Гайдарски.

Писмото е подписано и от водещите български ендокринолози. Ето по-важното в него:

Редица широкомащабни проучвания на диабета установиха категорично, че интензифицираният гликемичен контрол и лечение предпазват най-добре диабетиците от съдови и неврологични увреждания – те намаляват опасността от настъпване и развитие на диабетната ретинопатия със 76%, на полиневропатията – с 61%, на нефропатията – с 54%, на високото ниво на холестерола – с 35%.

Всичко това е предпоставка за огромни икономии на средства при лечението на тези увреждания за НЗОК и държавата. Редовният самоконтрол предпазва и от животозастрашаващите тежки хипогликемии и кетоацидози, поради които диабетиците най-често се хоспитализират.

Характерна особеност на интензифицираното инсулинолечение е задължителтият контрол на нивото на кръвната глюкоза преди поставянето на всяка инжекция (3-5 пъти на ден). Въз основа на тези резултати, на планираното предстоящо хранене и двигателна активност, болните сами определят дозата бързодействащ инсулин, която трябва да си инжектират.

Наред с това те си поставят 1-2 пъти на ден и бавнодействащ инсулин за базално поддържане на гликемията. Това лечение имитира най-добре инсулиновата секреция на здравия човек и така предпазва диабетика от всякакви увреждания.

За съжаление, сега действащата нормативна уредба за самоконтрол на диабета на НЗОК не позволява на около 3000-4000 хиляди хора с диабет над 18 години да правят назначеното им от ендокринолозите интензифицирано инсулиново лечение.

Техният проблем може да бъде решен единствено с отпадане на дискриминиращото ограничение „до 18 години“ в нормативната база на НЗОК (става дума за реимбурсирането на достатъчно тестлентички за управление на интензифицираното лечение).

Нашата идея е подкрепена от всички диабетни асоциации и дружества в страната и от всички водещи ендокринолози в България. Разчитаме на вашето съдействие за по-ефективното лечение на диабетноболните в България.

Настояваме този проблем, който поставяме вече няколко години пред ръководството на НЗОК, но то не предприема нищо, да бъде решен още с подписването на Националния рамков договор за 2007 година.

В противен случай нашите организации ще се обърнат към компетентните органи в страната и чужбина за нарушаване на човешките ни права и дискриминация по възрастов признак, както преди няколко години стана с Министерството на здравеопазването по проблема с инжектиращите устройства.

Novo Nordisk