Обединени срещу диабета


vd 01/11/2006

Диабетът е „тих убиец“, който причинява смъртта на един човек в света на всеки десет секунди!

Захарният диабет е световен проблем с огромно хуманитарно и социално-икономическо значение. Днес в света има над 200 милиона хора с диабет. Броят им нараства всяка година с шест милиона.

Разрастващата се пандемия инвалидизира и убива хора във всички възрасти и обременява бюджетите за здравеопазване. Да се стои със скръстени ръце не е решение. Има икономически обосновани стратегии за превенция и за забавяне на усложненията на захарния диабет.

Сега е моментът да се приеме резолюция на ООН за диабета.

Една резолюция на ООН ще фокусира вниманието на световната общественост върху необходимостта от спешни действия, които надхвърлят възможностите на правителствените органи, отговорни за здравеопазването.

Работещите решения на проблема ще изискват цялостно ангажиране и внимание от страна на световната общественост, представена в ООН. Резултатът ще бъде:

– Ще се прояви по-добро разбиране на проблемите на захарния диабет от страна на световната общественост

– Отделните държави ще възприемат проблемите на диабета като свой здравен приоритет още сега

– Ще се приемат икономически обосновани стратегии за превенция на усложненията на диабета

– Ще се прилагат достъпни за общественото здравеопазване стратегии за превенция на диабета

– Ще се обърне внимание на групите със „специални нужди“ (диабет при деца, възрастни хора, емигранти и бременни)

– Ще се стимулират изследванията, насочени към откриване на дефинитивно лечение на захарния диабет

Кампания за дискусия върху проблемите на диабета, водена от Международната диабетна федерация:

Кампанията за приемане на резолюция на ООН за диабета включва всички заинтересовани от решаването на проблемите на диабета организации. Във водената от Международната диабетна федерация кампания се прилагат едновременно подходите „отгоре-надолу“ и „отдолу-нагоре“.

При подхода „отгоре-надолу“ стремежът е да се използват дипломатически средства за осигуряване на мнозинство при гласуването в Общото събрание

Целта на подхода „отдолу-нагоре“ е да се запознае световната общественост с кампанията, която ще достигне до един милиард души посредством системите на здравна информация на отделните страни и медиите.

Захарният диабет е често срещано заболяване и броят на хората с диабет в световен мащаб нараства със застрашителни темпове. Нелекуваният добре диабет може да е животозастрашаващо заболяване. Възможен е обаче и пълноценен живот за диабетиците, а в много от случаите диабетът може да бъде предотвратен.

Една резолюция на ООН ще промени нещата!

Novo Nordisk