Когато летите с диабет в багажа


vd 01/11/2006

След последните предупреждения за възможен терористичен акт с използването на течност на борда на самолет през лятото във Великобритания бяха наложени нови ограничения за багажа, който пътниците могат да носят със себе си в самолетите. Това налага специално внимание от страна на хората с диабет, особено тези, които пътуват с инсулин и глюкомери в ръчния си багаж.

Най-важното, което трябва да знаят читателите на нашия/ваш вестник е, задължително да проверяват в авиокомпанията, с която ще пътуват, какво може да се носи на борда на самолета и какво трябва да е в куфарите и чантите, които се чекират.

Много важно е всеки да носи със себе си официално медицинско удостоверение от личния лекар или от ендокринологична клиника, за това, че е с диабет. Това удостоверение трябва да е преведено на английски, а би било добре да го има и на езика на държавата, за която се пътува. Добре би било това удостоверение да уточнява, че пътуващият има нужда да носи със себе си инсулин, глюкомер, антидиабетни препарати, други медикаменти…

Рецепта за инсулин или антидиабетни препарати, с името на пътуващия върху нея също е от полза при проверката на багажа на летищата (отново, преводът е от значение).

Най-подходящо е всички лекарства и помощни уреди да бъдат поставени в прозрачен найлонов плик, в който да бъде и медицинското удостоверение – това помага за бързото преминаване през контрола на багажа. Хората с диабет трябва да приемат предложението този найлонов плик да бъде в ръцете на стюардесите по време на полета и да си го получат обратно при кацане.

Специалистите съветват да се носят до 50 милилитра инсулин при пътуване – количество достатъчно за няколко седмици, както и два пъти повече таблетки отколкото изисква периодът на отсъствие от дома. Ако искате да пътувате с по-големи запаси и от двете, трябва да ги разделите на две и да поставите едната половина в големия багаж, който не е с вас в кабината.

Винаги е от полза и носенето (в различни чанти) на втори глюкомер и на допълнителни тест-лентички.

При пренасяне в чекирания багаж инсулинът трябва да е поставен в херметически контейнер за термоизолация, тъй като температурата в багажните отделения е много ниска. Най-добре е контейнерът да е увит добре в хавлиена кърпа и да е поставен в средата на чантата или на куфара. При пристигане трябва да се провери дали в инсулина не са се образували кристали (това означава, че той е негоден за употреба).

За по-сигурно, след пътуване със самолет (или влак и кола, когато пренасяте инсулин) е необходимо да измервате по-често нивото на кръвната си глюкоза. Ако резултатите се различават от нормалните за вас, това може да означава, че инсулинът, който сте взели не действа.

Преди пътуване, особено в чужда държава, е задължително да се информирате откъде можете да се снабдите с инсулин в случай на спешна нужда. Добре би било да носите със себе си и рецепта, по възможност написана четливо и на английски език, за инсулин и за другите медикаменти, които са ви нужни.

За тези, които използват интернет е удобно да проверят предварително адресите и телефонните номера на диабетните организации в страната, за която пътуват, както и да имат телефонен номер на българско посолство/консулство и на някоя от местните ендокринологични клиники.

Пълно описание на медикаментите, които взимате, както и подробната ви анамнеза, преведени на английски и по възможност на езиците на страните, за които пътувате, също може да е от полза в случай на спешна ситуация.

В повечето европейски държави, както и в Северна Америка, е препоръчително да носите на ръката си или на верижка на врата приетите знаци, които показват, че имате диабет.

В нова обстановка (хотел, курорт на морето и в планината) е добре да информирате рецепцията за диабета си. Това може да ви спести много проблеми и да помогне при нужда. Не се притеснявайте да говорите за захарната болест когато сте на гости, особено в чужда държава или в друг град – вашите приятели и колеги трябва да са готови да ви помогнат в случай на хипогликемичен епизод например и да се съобразят с менюто (в дома им и в ресторант).

Диабетът в багажа е една допълнителна грижа, но в никакъв случай не бива да пречи на почивката ви или на служебните ви пътувания.

Novo Nordisk