Инхалаторният инсулин не променя действието си при настинка или грип


vd 01/11/2006

Инсулинът, доставен в белите дробове със системата Exubera (на фирма Pfizer), не променя своето действие по време на остри инфекции на горните дихателни пътища, показаха резултатите от проучване на френски изследователи, представени през септември на тазгодишната среща на Европейската асоциация за изучаване на диабета.

Според това изследване, профилът на ефективност и поносимост на Exubera не се променя, дори ако пациентът се разболее от настинка или грип. Приложението на инхалаторен инсулин не повишава риска за остри инфекции на дихателните пътища в сравнение с инжекционните форми.

По време на настинка, грип или друго остро заболяване нуждите от инсулин се повишават. Ако доставката не отговаря на повишените изисквания, се развива хипергликемия, която може да доведе до диабетна кетоацидоза. Поради това, при всяко остро неразположение е много важно системата за доставка на антидиабетен хормон да е ефективна.

Действието на инхалаторния инсулин не се променя при настинка или грип, както и при пасивен контакт с цигарен дим. Той не увеличава риска за остри инфекции на горните дихателни пътища и не води до наддаване на тегло, са важни изводи за лекарите и за потребителите на Exubera.

Белите дробове имат площ около 100-140 кв. м. (приблизително колкото един тенис корт). Инхалаторният инсулин се абсорбира от тази площ.

Много тънката бариера между алвеолите и капилярите в белите дробове позволява на вдишаните микроскопични частици да постъпят бързо в кръвообращението. Инхалаторният инсулин има по-бързо начало на действие дори от бързодействащите инсулинови аналози, инжектирани подкожно. Продължителността на неговото действие е по-близка обаче до тази на бързодействащите конвенционални инсулини, инжектирани подкожно.

Exubera е подходящ да замества болусните (прандиалните) инсулини, които се инжектират преди хранене.

При активните пушачи се наблюдава повишена абсорбция на инхалирания инсулин в кръвообращението. Приложението на Exubera не е разрешено при тютюнопушене.

Основните странични действия на този инсулин са гръдна болка, кашлица, затруднено дишане, фарингит, съхнене на устата, кръвотечение от носа и увеличено отделяне на храчки.

Exubera води до леко, непрогресиращо намаление на някои функционални показатели на дишането (форсиран експираторен обем за една секунда и дифузионен капацитет). Необходими са по-дългогодишни наблюдения доколко тези промени са значими, но поне засега те се смятат за обратими (дихателните показатели се изравняват с тези на контроли на същата възраст след преустановяване на приложението на инхалаторния инсулин).

Exubera не може да се използва от хора с бронхиална астма или хронична обструктивна белодробна болест (хроничен бронхит или емфизем), както и от деца. Цената на лечението с него е около пет пъти по-висока от тази на инжекционните препарати.

Във Великобритания инхалаторната система за доставка на инсулин се прилага само при пациенти, които имат фобия от иглата или тежки проблеми с местата на инжектиране. Здравноосигурителната каса в Германия отказа да субсидира цената на Exubera с мотива, че този инсулин е много по-скъп от инжекционните препарати при сходна с тях ефективност.

Novo Nordisk