Диабетът поразява най-тежко бедните


vd 01/11/2006

Обратно на разпространената представа, че захарната болест е заболяване на изобилието, проучванията показват, че социално слабите слоеве са най-тежко засегнати.

Глобалната прогноза показва, че през следващите 20 години, 80% от всички хора с диабет ще живеят в страните с ниски и средни брутни национални доходи. В същото време, в тези страни пациентите имат по-ограничен достъп до животоспасяващи и предпазващи ги от инвалидност съвременни терапии.

В икономически развитите държави относително бедните слоеве на обществото са с най-висок риск за развитието на диабет тип 2. В САЩ, например, домакинствата с най-ниски приходи имат най-висока честотата на това заболяване.

Бедните хора с диабет в някои развиващи се държави харчат около 25% от годишните си приходи за здравни грижи.

За някои хора последиците на диабета са безмилостни. Бедните са изправени пред ужасяващ избор: плащай за лечение с цената на катастрофален финансов дълг или игнорирай здравето и заплати с инвалидност и преждевременна смърт.

Международната диабетна федерация (International Diabetes Federation – IDF) е организация на над 190 диабетни асоциации от повече от 150 страни в света. МДФ оглави кампанията за резолюция на ООН „Обединени срещу диабета“ (призивът публикуваме отделно).

Подпишете в интернет петицията за тази резолюция на адрес www.unitefordiabetes.org и препратете виртуалната версия на синьото кръгче, което се превърна в световен символ на диабета.

Световният диабетен ден е инициатива на Международната диабетна федерация и Световната здравна организация. За допълнителна информация: www.worlddiabetesday.org