ВСЕКИ ПАЦИЕНТ С ЕЛЕКТРОННА КАРТА


vd 01/08/2006

Според стратегията за въвеждане на електронно здравеопазване у нас, след присъединяването на страната ни към Европейския съюз всеки българин ще притежава европейска здравна карта.

Информационната система ще свързва общопрактикуващите лекари и специалистите от доболничната помощ с болниците и здравната каса. Всеки пациент ще има собствена електронна карта, в която ще са включени всички данни за здравния му статус.

Картите трябва да позволят по-бързо ориентиране в системата, защото засега е отчетена липса на информация какви услуги могат да получат пациентите, къде и по какъв начин, къде има свободни места и кой е най-прекият път до специалиста.

Novo Nordisk