Тютюнопушенето е рисков фактор за метаболитен синдром при юношите01/08/2006

За първи път проучване свърза експозицията на тютюнев дим с многократно по-висок риск за метаболитен синдром при младите хора. В изследването са участвали 2000 американски юноши на възраст от 12 до 19 години.

При 60% от младежите, които са заявили, че не пушат, уринните тестове са доказали разпаден продукт на никотина. Тази група е била класифицирана като „пасивни пушачи“.

Метаболитен синдром е бил установен при 8.7% от активните пушачи спрямо 1.2% от юношите, които не са били изложени на контакт с тютюнев дим.

В групата с наднормено тегло, разликите в риска са се оказали още по-драстични – 5.6% от непушачите са имали метаболитен синдром спрямо 19.6% от пасивните пушачи и 23.6% от активните пушачи.

Сред младите хора, пасивните пушачи имат пет пъти по-висок риск за метаболитен синдром, а активните пушачи – над шест пъти по-голям риск в сравнение с техните връстници, които не са изложени на контакт с тютюнев дим.

Следователно, връзката между метаболитния синдром и тютюнопушенето е дозозависима – по-голямата и редовна експозиция на тютюнев дим увеличава степента на риск за метаболитни нарушения в юношеска възраст, е основният извод от това национално здравно проучване. Още по-тревожно е, че и пасивните пушачи сред младежите не са пощадени от опасност.

Метаболитният синдром е съчетание от централно (коремно) затлъстяване, нарушение в кръвните липиди (намален „добър“ холестерол, увеличени триглицериди и „лош“ холестерол), повишена кръвна глюкоза и повишено кръвно налягане. Свързва се с висок риск за появата на диабет тип 2 и сърдечносъдово заболяване.

Novo Nordisk