НИКОЙ НЕ ОТСТЪПИ ОТ ПОЗИЦИИТЕ СИ


vd 01/08/2006

Вече само месеци преди членството ни в Европейския съюз България има здравни показатели, които я доближават не до страните-членки са съюза, а по-скоро до техните бивши колонии.

Продължават и нескончаемите опити несполуките в трагедията със здравеопазването ни да се прехвърлят върху главата ту на една, ту на друга институция. Без в крайна сметка да има виновен – с чисти ръце са винаги и Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса, и Българският лекарски съюз. Въпреки че битките между тях не стихват.

В края на юни здравната каса взе еднолично решение да намали цените на 57 от най-масовите клинични пътеки със 7 до 10%. От лекарския съюз не се съгласиха и го заклеймиха като незаконно. Насрочената за 13 юли т.г. среща за официално откриване на преговорите между управителните съвети на БЛС, НЗОК и Съюза на стоматолозите в България не бе осъществена поради неявяване на представители на касата.

Веднага след това лекарският съюз се събра на извънредно разширено заседание на Националния съвет с участието на ръководството на парламентарната здравна комисия и членовете на Консултативния съвет. Тук също се обединиха около становището, че решението на Управителния съвет на НЗОК от 30 юни за едностранно намаляване на цените на клиничните пътеки и промяна в алгоритмите им е незаконно, тъй като грубо нарушава чл. 55 от Закона за здравното осигуряване и чл. 203 от Националния рамков договор.

Националният съвет на БЛС възложи на Управителния съвет да предприеме незабавни действия за възстановяване на законността в здравната система на страната, която е нарушена от УС на НЗОК.

В отговор на пресконференция на 14 юли т.г. председателят на УС на НЗОК д-р Емил Райнов заяви, че ако БЛС откаже да преговаря за анекс към Националния рамков договор 2006, новият списък на лекарствата за домашно лечение не може да бъде еднолично одобрен от здравноосигурителната институция. В такъв случай медикаментите ще се заплащат по цените на досегашния списък и БЛС ще носи отговорност, ако пациентите получат по-малко лекарства от планираните.

Директорът на НЗОК д-р Румяна Тодорова пък обясни, че „който иска да има договор със здравната каса, трябва да зачита решението от 30 юни т.г.“

Спорът стигна до здравната комисия в парламента, която посъветва спорещите да се разберат за анекс към Националния рамков договор. В официалното си становище Комисията по здравеопазване в парламента подкрепя стремежа на УС на НЗОК да запази размера на месечните плащания в рамките на бюджета, но препоръчва на УС на НЗОК да преосмисли решението си от 30 юни.

Накрая, след дълги преговори и остри позиции БЛС, ССБ и НЗОК подписаха анекс към НРД 2006. Споразумението беше преподписано от министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски.

Анексът не предвижда намаляване на цените на клиничните пътеки за болнична помощ. Независимо, че НЗОК имаше намерение да намали разходите си за лечение на пациентите по 57 от най-често използваните пътеки, цените им остават без промяна. Болниците продължават работа по досегашните цени на пътеките, които са обнародвани в Държавен вестник.

„Позицията ни не се променя. Фактът, че не подписахме анекса що се отнася до клиничните пътеки е потвърждение за това“, заяви председателят на съсловната организация на лекарите д-р Андрей Кехайов. Така орязването на парите на болниците отново остана точката, по която БЛС и здравната каса не успяха да се разберат. Дори след подписването на анекса към НРД, който иначе има точно тази цел, проблемът щял да продължи да се обсъжда.

Договорът за изменение и допълнение на НРД 2006 предвижда въвеждането на нов списък за лекарствата, които НЗОК заплаща напълно или частично. Новият лекарствен списък на здравната каса включва 882 лекарства, от които 740 касата ще плаща частично, а 142 медикамента ще са напълно безплатни за пациентите.

Според управителния съвет на здравната каса, при новото договаряне цените на лекарствата, в сравнение с минала година, са намалени с 20 милиона лева, което ще даде възможност на повече хора да бъдат осигурени с медикаменти.

В сравнение с миналата година новите лекарствени препарати са 154, а са отпаднали 197, за които, според касата, не са подадени тръжни документи. Пациентите, които се лекуват с отпаднали лекарства, ще продължат терапията си по старата схема. Новият лекарствен списък влиза в сила от 1 септември.

В рамките на тази година НРД 2006 вече не може да бъде променян с друго допълнително споразумение.