Мястото на инсулин гларжин в лечението на тип 1 и тип 2 диабет


vd 01/08/2006

Инсулин glargine (Lantus) има удължен, често 24-часов профил на действие, поради което се описва като „безпиков“ инсулин в сравнение с останалите бавнодействащи инсулини като неутрален протамин Хагедорн (NPH).

В резултат на това, гларжин се свързва с по-малък риск за хипогликемия, особено през нощта.

Той се препоръчва да се прилага при хора с диабет тип 1 за осигуряване на базално инсулиново ниво.

При хора с диабет тип 2, нуждаещи се от инсулинова терапия за поддържане на контрола, гларжин е подходящ при случаи, които имат силно ограничен начин на живот поради повтарящи се симптомни хипогликемични епизоди, както и при тези, които в противен случай се нуждаят от двукратно приложение на инсулин в комбинация с понижаващи кръвната глюкоза таблетки.

Novo Nordisk