УЕДНАКВЯВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СТАНДАРТИ НА ДИАБЕТА


vd 01/06/2006

От 11 до 14 май Слънчев бряг бе домакин на Първия конгрес на Българската диабетна асоциация (БДА). Всъщност тази професионална формация бе създадена през ноември 2004 г. с идеалната цел да уеднаквява медицинските стандарти в областта на профилактиката, диагностиката, лечението и проследяването на диабета. Конгресът бе съпътстван и от богата научна програма с участието на изтъкнати специалисти от България и чужбина.

След края на форума, преминал при чудесна организация, с голям брой участници и внушително фирмено присъствие, председателката на Управителния съвет на БДА доц. д-р Ивона Даскалова сподели:

– За по-малко от две години успяхме да осъществим важни проекти и инициативи: наши експерти от квотата на Българския лекарски съюз участваха в изработването на Националния рамков договор 2005, работихме и за изготвянето на становищата по стандартите в ендокринологията, организирахме национални симпозиуми по проблемите на метаболитния синдром и диабетното стъпало. Ангажирахме се и с цикъл обучение на медицинските сестри, които работят в областта на диабета.

Остро бе поставен въпросът за несъответствието между необходимите и осигурените от НЗОК средства за консултации и изследвания на пациентите ни.

Особена загриженост предизвиква растящата конфронтация лекар–пациент. При съществуващите психологически и финансови условия, възможен изход от проблема е регламентиране на доплащането. Защото сега не можем да осъществяваме необходимите медицински грижи, а това води и до компрометирането ни като специалисти и лекари.

Предстои ни да подготвим текст с предложения за оптимизиране на работата и финансирането както в нашата специалност, така и в здравеопазването като цяло. Това наше послание ще адресираме до всички институции, които са отговорни за здравето на българина.

Ето и членовете на Управителния съвет на БДА: доц. д-р Ивона Даскалова, зам.-председател – проф. д-р Лидия Коева, секретар – д-р Емилия Апостолова, членове: д-р Емилена Вучкова, д-р Антоанета Златева, д-р Анелия Петрова и д-р Жулиета Пракова.

Novo Nordisk