ПРОБЛЕМИ НА ЕНДОКРИННИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ се ОБСЪЖДАХА В ПЛОВДИВ


vd 01/06/2006

От 18 до 20 май в Пловдив се състоя поредният симпозиум по ендокринология, който Българското дружество по ендокринология организира всяка година. Този път темата бе „Заболявания на щитовидната жлеза, заболявания на околощитовидните жлези и остеопороза“.

Във форума участваха повече от 300 специалисти, а най-известният гост от чужбина бе проф. Константинус Стратакис, който дълги години работи в Националния институт по здравеопазване на САЩ.

Особен интерес предизвика разглеждането и на друг важен за нашата страна проблем – за дефицита на витамин Д, който се отразява на костното здраве.

Новината, според доц. д-р Анна-Мария Борисова – национален консултант по ендокринология и президент на Българската лига по профилактика на остеопорозата, е, че през тази календарна година, под егидата на Българското дружество по ендокринология, е направено епидемиологично проучване за разпространението на някои социално значими ендокринни заболявания, чиито първи резултати бяха докладвани на симпозиума в Пловдив.