Подобряването на метаболитния контрол при диабет тип 2 се отразява благоприятно върху паметта


vd 01/06/2006

Намаляването на хипергликемията на гладно води до подобряване на „работната памет“ при диабетиците тип 2. Това е типът памет, който хората използват, за да съхраняват информация в съзнанието си за кратък период и да я използват при изпълнение на всекидневните си дейности. Качеството ни да си спомняме наскоро наученото, точно когато то ни е необходимо, се нарича още „услужлива памет“.

Американски учени са изследвали дали подобряването на метаболитния контрол може да намали леките нарушения в познавателната функция при 145 възрастни хора с диабет тип 2 и дали това зависи от увеличаването на нивата на циркулиращия инсулин или от намаляването на инсулиновата резистентност.

За целта, участниците са били на лечение с два различни вида антидиабетни таблетки. Едната група е получавала глибенкламид, тъй като той увеличава производството на собствен инсулин от бета-клетките на панкреаса, подобно на всеки сулфонилуреен препарат. Другата група е взимала розиглитазон, тъй като той подобрява действието на наличния инсулин в мускулите.

И двата вида таблетки, независимо от различния си механизъм на действие, са довели до отчетливо намаляване на кръвната глюкоза на гладно след 24 седмици лечение, но понижаване на нивото на инсулина на гладно е регистрирано само при получавалите розиглитазон.

Работната памет се е подобрила значимо и в двете лекувани групи. Тези резултати показват, че намаляването на кръвната глюкоза на гладно има благоприятно отражение върху познавателната функция при диабет тип 2, независимо от вида на използваното средство.Целта е да се подобри метаболитният контрол, а какво оръжие ще се използва за нейното постигане не е от значение, смятат авторите на това проучване.

„Тези резултати са много интересни, тъй като изследването е проведено при диабетици с относително добър контрол. Все още не е ясно дали при случаите с лош контрол, подобрението няма да е още по-голямо“.

Колко траен ще е постигнатият от нас ефект е неизвестно, но смятаме, че е неоснователно да препоръчваме единия пред другия медикамент, пишат в заключение авторите. И двата вида таблетки са средство за подобряване на метаболитния контрол при диабет тип 2, което е целта.

Novo Nordisk