И СТЕФАН СТАМБОЛОВ Е СТРАДАЛ ОТ ДИАБЕТ


vd 01/06/2006

Във връзка с 111-ата годишнина (на 6 юли) от гибелта на големия български държавник и политик Стефан Стамболов, за когото е известно, че е начертал европейския проект на нашето обществено развитие, заслужава да се обърне внимание и върху един малко известен аспект от неговата изключително сложна и многопластова личност – според немския (и български) офицер и журналист Рихард фон Мах, Стамболов е страдал от диабет.

В своята книга „Из българските бурни времена“ фон Мах твърди, че може би някъде към началото на 90-те години на 19 век, Стамболов вече е бил с диабет.

По онова време инсулинът все още не е бил използван като лекарство срещу захарната болест (това фундаментално откритие в сферата на лечението на диабета датира едва от 1922 година). Не са били познати и широко използваните днес при лечението на диабет тип 2 таблетки (сулфонилурейните препарати се прилагат от 1956 година).

Макар че е било познато понижаващото действие на различни билки върху кръвната глюкоза, научното лечение на диабета се е базирало главно върху диетата – пациентите няколко дни не хапвали нищо, после поемали много мазнини, след това прекарвали няколко дни само на течности. Резултатът обикновено е бил непрекъснато отслабване и губене на сили, и в крайна сметка – кетоза, кетоацидоза и кома.

Самият Стефан Стамболов (роден на 31 януари 1854 година в Търново), бил около 40-годишен. Отдаден изцяло на идеята за модернизиране на толкова обичаната от него България и за просперитет на българския народ, според фон Мах, той обърнал по-сериозно внимание върху диабета едва малко преди да бъде съсечен в центъра на София на 2 юли 1895 година.

Отслабнал значително, а в началото на 1895 г. поискал да му бъде издаден паспорт за пътуване в чужбина, за да се лекува (което било отказано). Така, до голяма степен неговото отдавна подготвяно убийство било значително улеснено.

От историческа гледна точка остава открит въпросът: кой в крайна сметка е имал интерес от такава варварска жестокост към един здравословно обречен човек?

Novo Nordisk