ДДС ДА СЕ ВРЪЩА ОБРАТНО В БОЛНИЦИТЕ


vd 01/06/2006

Представители на конфедерация „Защита на здравето“ – най-голямото пациентско сдружение у нас, което обединява 12 организации, не бяха поканени и не участваха в организираното от Българския лекарски съюз обсъждане на проекта за Национална здравна стратегия с министъра на здравеопазването проф. Гайдарски. В тази среща участва представител на друга пациентска организация, който не е бил оторизиран да защитава интересите на членовете на Конфедерацията в диалога й с институциите.

Според председателя на конфедерация „Защита на здравето“ Веска Събева, сега не е ясно кога пациентска организация ще влезне в Общото събрание на здравната каса. В законодателството има пропуск, защото не е обозначено какво точно означава „национално представителна организация“, каквато например е и Българска асоциация „Диабет“ с председател Димитър Богданов. Ето защо е необходимо Законът за задължителното здравно осигуряване спешно да се ремонтира.

Здравното министерство все пак направи опит да покаже, че е отворено за диалог с пациентските организации и смята, че е от изключителна важност съвместно да бъдат решавани проблемите, които засягат здравето на българските граждани. Това стана на специална среща на представители на Конфедерацията с ръководството и министъра на здравеопазването.

Няколко важни конкретни предложения направиха представителите на пациентската организация по проекта за здравна стратегия на Министерството на здравеопазването, които, според тях, са намерили разбиране. От Конфедерацията настояват да се повиши качеството на детското здравеопазване, като се върнат училищните лекари и стоматолози.

Специалист-педиатър да се осигури във всяко ДКЦ и всяка групова практика, за да се улесни достъпът на децата до здравни грижи. Добре би било да се създадат регионални центрове за педиатрична помощ, за да се предотвратят евентуални инвалидизации и да се спрат отрано тежките хронични заболявания.

Освен това се настоява незабавно да се изготви, да се осигури финансово и да стартира национална скринингова програма за социално значими заболявания, като мярка за ограничаване на заболяваемостта, като експерти на Конфедерацията ще сътрудничат на здравното министерство при изработването на програмата.

И друго важно предложение направиха представителите на Конфедерация „Защита на здравето“: средствата от данък добавена стойност (ДДС), които болниците дължат за лекарства, консумативи и режийни, да се връщат обратно в болниците, а не във финансовото министерство.

В момента лечебните заведения у нас плащат около 160 милиона лева ДДС годишно, приблизително колкото са и дълговете им. Пациентите и министърът бяха единодушни, че такава мярка ще помогне на болниците да се справят с тежкото си финансово състояние.

Novo Nordisk