БЪЛГАРСКАТА ЛИГА ПО ХИПЕРТОНИЯ В ПОМОЩ НА ЛИЧНИТЕ ЛЕКАРИ


vd 01/06/2006

От началото на тази година Българската лига по хипертония (БЛХ) организира научни срещи главно с общопрактикуващите лекари. Управителният съвет на лигата е взел това решение, тъй като артериалната хипертония е проблем, който засяга твърде много хора, като 60-80% от хипертониците в цял свят се лекуват именно от личните лекари.

Инициативата предвижда лигата да организира редица симпозиуми на тема „Артериална хипертония – от методичните указания до клиничната практика. Горещи теми“.

През април се състоя и първият от поредицата симпозиуми под надслов „Антихипертензивно лечение за постигане на прицелните стойности на артериалното налягане“, който бе посветен на паметта на основателя на лигата акад. Чудомир Начев.

Според председателя на Българската лига по хипертония проф. Светла Торбова, на тези симпозиуми се обсъждат съвременните становища по проблема на артериалната хипертония и се изнася най-нова информация от европейски и световни форуми. Представят се и резултати от международни и собствени проучвания на български специалисти. Освен това специално внимание се отделя на рисковите фактори и на лечението на артериалната хипертония при подрастващите, а предстои и синхронизиране на позиции между кардиолози и невролози за контрола на артериалната хипертония при възрастните пациенти.