ЗДРАВНАТА СТРАТЕГИЯ – ПАНАЦЕЯ ИЛИ ХАОС


vd 01/05/2006

Министерството на здравеопазването предостави за широко обсъждане проект на Национална здравна стратегия 2007-2012. Документът бе отворен (макар и за кратко) за коментари, мнения и предложения към всички участници в системата на здравеопазването.

Приватизация и отдаване на лечебните заведения на концесия, увеличаване на здравната вноска и въвеждане на доплащане за доктор, пряко договаряне на болниците с касата и ограничаване на пациентите, които може да има един общопрактикуващ лекар. Това в общи линии предвижда проектостратегията на здравното министерство за развитието на сектора до 2012 година.

Здравната стратегия е първа за това правителство и поне трета от 1989 година насам. В нея са заложени промени, които почти всяка партия на власт обещава. Предстои документът да бъде одобрен от Министерския съвет и да влезне в сила. Засега проектът не е съгласуван с Министерството на финансите, липсва и финансова рамка.

Мнението на специалистите за стратегията е разнопосочно – някои смятат, че това е пътят, според други планът е прекалено неясен и може да доведе дори до по-голям хаос в здравеопазването.

Според общопрактикуващите лекари, промените ще предизвикат сътресения. Мнението на зам.-министъра на здравеопазването Емил Райнов е, че точно пациентът стои в центъра на стратегията. На противоположния полюс е председателят на Конфедерацията „Защита на здравето“ Веска Събева. Тя заяви, че формулировката в документа, че пациентът трябва да бъде в центъра на системата, е само на думи. А според д-р Васил Паница стратегията е изключително некадърен документ…