СТАРТИРАТ ДВЕ ВАЖНИ ПРОГРАМИ01/05/2006

– Безплатна правна помощ за хората с диабет от „Защита на правата на човека“

– Консултации по телефона в определени дни и часове от седмицата

– И лотария в разгара на лятото

С решение на Управителния съвет и след отпускането на средства от държавния бюджет, за които е кандидатствала миналата година, Българската асоциация „Диабет“ (БАД) започва реализирането на два проекта. Първият от тях се отнася до правната помощ на диабетиците, а програмата се нарича

ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Програмата стартира от началото на април, като в определени дни и часове (специално съобщение поместваме отделно) хората с диабет могат да поставят своите въпроси по проблемите, които ги интересуват и да получат компетентна правна помощ от правоспособни юристи.

След предварително записване желаещите ще бъдат запознати с начините за разрешаване на техните проблеми, ще бъдат изготвяни молби, справки и други документи, ще им бъдат разяснявани правата и задълженията в социалната и здравната област и в трудовото законодателство.

Въпреки множеството законови и подзаконови нормативни актове, целящи предоставянето на закрила и възможности за развитие на лицата с увреждания, в продължение на години в страната е разпространена практика на нарушаване на правата им от държавните органи и институции, оправомощени да предоставят под една или друга форма на хората в неравностойно положение възможности за упражняване на правата им.

Незаконни актове, действия и бездействие на компетентните органи и длъжностни лица от държавната администрация ги лишават от основното им право на достойно съществуване и равенство с останалите членове на обществото.

Диабетиците срещат трудности при отстояването и реализирането на правата, предоставени им от българското трудово, осигурително, здравно, социално и данъчно законодателство. А те произтичат от:

– Занемарена информираност – по-голямата част от диабетиците нямат първична информация за своите права

– Висока неудовлетвореност при реализиране на притежаваните привилегии, предоставени им от закона

– Липса на мотивация за отстояване на правата им, произтичаща от непознаване на правната материя, усложнената процедура, системната небрежност и нерядко очевидното невежество при изпълнение на професионалните задължения от страна на служителите на държавната администрация

– Размерът на минималните възнаграждения за предоставяне на правни услуги, определени в наредба, разубеждават диабетиците, които нямат право на безплатна правна помощ, да ползват правни услуги

– Отказ от работодатели да наемат диабетици заради задължението им да осигуряват социалните им права

– Държавата влага много финансови средства за осигуряване на помощно-технически средства и консумативи за хората с диабет, а няма контрол върху фирмите-дистрибутори и самите ползватели

– Няма достатъчна информация от здравната каса за обслужването на диабетно болните

– Нито личните лекари, нито ендокринолозите са ангажирани да обучават пациентите си как да отстояват предоставените им права и привилегии

– Липсва информираност на обществото за острите състояния на диабета, високите цени на лекарствата, здравните услуги и издръжката на диабетиците, което създава условия за корупция и злоупотреба в медицинските среди

Основната цел на проекта е премахването на някои широко разпространени у нас форми на дискриминация на лица с увреждания, на унизителното и неравностойното им положение и защита срещу нарушенията на държавни органи и длъжностни лица, които накърняват правото им на справедливи и благоприятни условия на живот чрез воденето на дела в частен и обществен интерес и предприемането на други колективни и индивидуални действия на правна защита.

Много важно по отношение на правната помощ е хората да се легитимират, че са болни от диабет – невъзможно е програмата да обслужва всички хора, които имат нужда от това.

Вторият проект, чието реализиране започва от началото на месец май, е даване на

КОНСУЛТАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНА

В определени дни и часове в седмицата по актуални и спешни въпроси, свързани със спазването на определен хранителен режим, физическа активност, контролирането и лечението на диабета. По този начин ще се окаже помощ на диабетиците да се справят с изненадите и внезапно възникналите проблеми, поднесени им от болестта във всекидневието. Така те в действителност ще бъдат условно здрави и ще се интегрират по-лесно в обществото, носейки на гърба си тежката диабетна раница.

Консултациите, които ще бъдат строго специфични, свързани с диагностиката, превенцията и лечението на диабета, са безплатни и се осъществяват от известната българска диабетоложка проф. д-р Мария Дамянова, а при заместване – от друг специалист, на тел. 02/72 03 05.

Не по-малко важен, според председателя на БАД Димитър Богданов, е и стартът на една целева

ЛОТАРИЯ

Държавната лотария ще отпусне и ще осъществи един специален тираж за диабетно болните. Голяма част от предметните награди ще бъдат в помощ на контрола на диабета, като глюкомери, тестленти и други помощни средства, освен, разбира се, стандартните парични награди и мечтания лек автомобил. Хубавото е, че асоциацията ще има някакъв определен процент, който при реализирането на съответен брой билети ще влезне в дружествата в страната, които нямат никакви други източници на доходи.

Все още не е ясен точният тираж – 200 или 300 000, като цената на един билет ще е един лев. Предложението на асоциацията е минало през решение на управителния съвет на Държавната лотария, през Министерството на финансите и през Комисията по хазарта, а в момента се уточняват подробностите, свързани с дизайна на билетите, отпечатването им и т.н.

Трябва специално да отбележим, че идеята за лотарията е на диабетното дружество в Бургас и неуморимата му председателка Радка Жекова. Тиражът евентуално ще се тегли в разгара на лятото в Бургас.